free download 78 travel guides written by experts

Orientarea pentru Admitere

Aplicaţia de tip tutorial "Orientarea pentru Admitere" îi ajută pe elevi să-şi completeze fişa de înscriere pentru admiterea la licee şi şcoli de arte şi meserii

Pe site-u;l //admitere.edu.ro/ a fost publicată aplicaţia de tip tutorial "Orientarea pentru Admitere" pentru sprijinirea candidaţilor în alegerea şi prioritizarea opţiunilor pentru licee şi şcoli de arte şi meserii.

Candidaţii au posibilitatea de a-şi verifica şansele de admitere la licee şi specializări specifice, de a selecta şi ordona specializările dorite şi de a tipări fişe de înscriere. Listele de opţiuni se pot consulta în broşurile editate de fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean, iar formatul fişei tipărite este cel oficial.

Aplicaţia de orientare este accesibilă oricărui utilizator al portalului educaţional SEI (//portal.edu.ro/). Acesta nu trebuie decât să acceseze adresa de Internet //admitere.edu.ro/ şi să se înregistreze cu aceleaşi nume de utilizator şi parolă ca şi pe portal. Următorul pas este alegerea judeţului în care doreşte să candideze urmat de completarea datelor personale conform fişei de înscriere.

Elevul elimină specializările pe care nu doreşte să la ia în calcul, obţinând o listă de opţiuni, ordonate automat în funcţie de ultima medie de admitere din  anul anterior la fiecare specializare. În funcţie de media pe care anticipează că o va obţine, elevul poate afla ce şanse are de a fi admis la liceul preferat. Răspunsul se obţine în câteva secunde şi cu un efort minim.

Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la testele naţionale (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv) are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele bilingve pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.

Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii, la învăţământul de zi, a candidaţilor care au promovat testele naţionale (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini şi a celor care solicită înscrierea în învăţământul special) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal şi profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care au promovat testele naţionale şi care nu împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie 2006 va avea loc în data de 14 iulie 2006.

Bucuresti, 2.06.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *