metalshow

Guvernul României a aprobat Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015

Guvernul României a aprobat astăzi, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Ordonanța adaptează cadrul financiar aplicabil proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul de Ajutor European Destinat Celor Mai Defavorizate Persoane, în vederea efectuării plăților în valută de către autoritățile de management pentru a onora acordurile de finanțare cu entitățile gestionare a Fondului de Fonduri.

De asemenea, actul normativ iniţiat de MFE vizează simplificarea condițiilor de implementare a proiectelor care presupun participarea unor autorități publice și instituții ordonatori de credite secundari sau terțiari din subordinea sau coordonarea acestora cu scopul fluidizării și eficientizării fluxurilor financiare și a condițiilor de finanțare și rambursare.

Dragoș-Cristian Dinu, ministrul fondurilor europene, a declarat următoarele: ”Modificarea ordonanței de astăzi permite autorităților de management care încheie acorduri pentru instrumente financiare să gestioneze și să efectueze plăți în euro conform angajamentelor asumate și de asemenea, instituțiilor aflate în subordinea și/sau coordonarea altori instituții (ordonatori secundari sau terțiari de credite) să gestioneze în mod direct componente ale proiectelor în acord cu prevederile cererii de finanțare, fără a impune obligativitatea existenței unui parteneriat.”

Proiectul de Ordonanţă a fost supus dezbaterii publice în perioada 10.08.2016-20.08.2016 și a fost publicat pe website-ul Ministerului Fondrurilor Europene www.fonduri-ue.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *