Shadow

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 163/2020 permite plata retroactivă în sistemul public de pensii

Situațiile excepționale ce se regăsesc în nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 163/2020 (OUG 163/2020), ce aduce completări articolului 159 din Legea nr. 263/2010, permit de acum completarea stagiului de cotizare pentru dreptul la pensie în anumite condiții.

Aceste situaţii au apărut ca urmare a necesităţii de a implementa măsuri de majorare a numărului de asiguraţi ai sistemului public de pensii, a celei de a asigura venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, a numeroaselor solicitări venite din partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate, precum și din cauza deficitului înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Începând cu data de 28 septembrie, contribuția la sistemul public de pensii poate fi plătită retroactiv

Incepând cu data de 28 septembrie, persoanele fizice au, din nou, posibilitatea de a-şi completa stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie, prin plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile stabilite de OUG 163/2020. Această plată este permisă până la data de 31 august 2021, ultima zi înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 127/2019, noua lege a pensiilor.

„Totodată, în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu casa teritorială de pensii, orice persoană care nu are calitatea de pensionar poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, perioade în care persoana respectivă nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.”, a menționat Alina Vlad, Key Account Manager Payroll & HR Services, Mazars România.

Condiţiile contractului de asigurare socială

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei. Acesta se poate încheia pentru cei maximum șase ani (anteriori, nu consecutivi) și poate acoperi perioade dintre data la care persoana în cauză a împlinit 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Contractul trebuie să cuprindă:

  • Venitul lunar asigurat, ce nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială;
    Perioada/ perioadele de asigurare;
  • Cota de contribuție de asigurări sociale;
  • Modalitatea de plată: într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021, într-un cont deschis la Trezoreria Statului, având ca titular casa teritorială de pensii, în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

„După semnarea unui contract nu se pot adăuga, la acelaşi document, noi perioade de asigurare socială, printr-un act adiţional. În acest caz, după plata integrală a contribuţiilor stabilite în documentul semnat anterior, contribuabilul poate opta pentru semnarea unui nou contract, care să prevadă alte intervale de timp decât cele stipulate în primul document. Indiferent de numărul de contracte încheiate cu casa de pensii, durata maximă ce poate fi asigurată în sistemul de pensii nu poate depăşi şase ani. Important de reținut este faptul că acest contract de asigurări sociale se poate încheia doar pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă (nu și pentru pensie anticipată) și numai pentru perioade anterioare semnării acestuia.”, a menționat Cătălina Călinescu, Head of Payroll & HR Department.

Cătălina Călinescu, Head of HR & Payroll Department, Mazars România
Cătălina Călinescu, Head of HR & Payroll Department, Mazars România

În aceste momente dificile pentru toată lumea, noile modificări ale legii sunt importante pentru persoanele care, din diverse motive, au perioade în care nu au contribuit la o pensie în România. Există o nevoie de a asigura venituri suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar plăţile efectuate pot contribui la refacerea echilibrului bugetar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *