celula de arta octombrie

Oracle sprijină educația în domeniul informatic la nivelul Uniunii Europene cu 1,4 miliarde de dolari

Compania își propune să accelereze tranziția către o forță de muncă cu un nivel crescut de competențe digitale, obiectiv pentru care investește peste 3,3 miliarde de dolari anual, la nivel mondial

Oracle sprijină proiectul Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital (Digital Skills and Jobs Coalition), inițiativă lansată la începutul acestei luni de Comisia Europeană și DIGITALEUROPE, reprezentantul industriei tehnologiilor digitale în Europa, cu scopul de a îmbunătăți competențele informatice ale forței de muncă. Astfel, Oracle anunță un plan de investiții desfășurat pe o perioadă de trei ani, cu un buget total de 1,4 miliarde de euro, menit să crească nivelul de educație în domeniul stiinței informatice la nivelul tuturor statelor membre UE.

În prezent, aproximativ 1.000 de instituții de învățământ din Uniunea Europeană colaborează cu Oracle Academy, cel mai important program al companiei din aria educațională, cu 3,1 milioane de beneficiari din 110 țări. În acest nou context, Oracle Academy își propune să formeze 1.000 de educatori în științe informatice, Java și baze de date, precum și să influențeze studenții din peste 1.000 de instituții de învățământ, totul în următorii trei ani.

”Profesioniștii care stăpânesc foarte bine competențele digitale sunt esențiali în menținerea competitivității și capacității de inovare ale Europei”, a declarat John Higgins, Director General al DIGITALEUROPE. “De-a lungul ultimilor zece ani, am observat o creștere de 4 procente anual a cererii pentru angajați cu abilități în știința calculatoarelor și codare. Eforturile Oracle de a aduce știința calculatoarelor în sălile de clasă din toată Uniunea Europeană vor contribui la consolidarea economiei noastre digitale.”

“Prin intermediul acestui proiect, inspirăm și atragem studenți din diferite părți ale lumii în studierea științei informatice”, a declarat Alison Derbenwick Miller, Vicepreședinte Oracle Academy. “În 2016, Oracle a contribuit semnificativ la programele CS for All și Let Girls Learn ale Casei Albe. Anunțul făcut astăzi reconfirmă angajamentul Oracle de a ridica nivelul de educație digitală.”

Mai mult, pentru următorii trei ani Oracle Academy își propune să influențeze major nivelul de educație în domeniul științei informatice prin:
· Invitarea Coalițiilor Naționale ale statelor membre UE să colaboreze cu Oracle Academy pentru furnizarea accesului la educație informatică profesorilor și elevilor
· Stabilirea unei noi curricule de învățământ superior în domeniul tehnologiilor emergente
· Uniformizarea curriculei Oracle Academy cu cea a Cadrului European al Calificărilor (EQF).

Angajamentul de astăzi reprezintă o extensie a celui asumat de Oracle în 2013, care a antrenat 1.246 educatori din Uniunea Europeană pentru a preda știința informatică, cu arondarea a 203 instituții de învățământ la Oracle Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *