Kinodiseea

Ofertele de privatizare pentru IAR Ghimbav si INAV Bucuresti au fost prelungite

AVAS a prelungit cu 30 de zile termenul de valabilitate a ofertelor de vânzare a pachetelor de acţiuni deţinute de Autoritate la SC IAR SA Ghimbav şi S.C. INAV S.A. Bucureşti.

În cazul IAR S.A. Ghimbav, oferta de privatizare este valabilă până la data de 23 iulie.

 În urma anunţului de privatizare publicat pe 14 decembrie 2006 în presa naţională şi internaţională, Eurocopter SAS Franţa a depus singura ofertă de privatizare. Deoarece nu s-au finalizat negocierile pentru privatizarea societăţii IAR Ghimbav cu ofertantul francez, AVAS a hotărât prelungirea termenului de valabilitate a ofertei. Aceasta este cea de a doua prelungire a ofertei de privatizare, peste cele 180 de zile de la data publicării anunţului. Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, “instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate al ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 30 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 180 de zile”.

IAR Ghimbav SA este o societate deschisă ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa de capital. AVAS deţine un pachet de 64,89% din acţiunile societăţii. Obiectul de activitate al companiei braşovene îl reprezintă construcţia şi reparaţia de aeronave şi nave.

De asemenea, termenul de valabilitate a ofertei pentru privatizarea SC INAV SA Bucureşti a fost prelungit până la data de 18 iulie.

În procesul de privatizare a acestei companii, în urma aplicării grilei de punctaj pentru oferta tehnică şi cea financiară, punctajul cel mai mare a fost obţinut de către consorţiului format din SC ERRE 2 Internaţional SRL şi Asociaţia Salariaţilor şi membrilor conducerii INAV. Negocierile privind vânzarea pachetului de acţiuni reprezentând 69,93% din capitalul social urmează să fie finalizate.

Bucuresti, 25.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *