free download 78 travel guides written by experts

Oferta de vanzare a CUPRU MIN Abrud a fost revocata

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a revocat oferta de vânzare a celor 2.418.480 acţiuni reprezentând 100% din capitalul social al S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud.

Aşa cum a precizat şi în anunţul de lansare la privatizare, în acel moment, procesul de privatizare a S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud se afla în programul de pre-consultare cu reprezentanţii Comisiei Europene. În urma mecanismului de pre-consultare, în baza documentaţiei de privatizare a a societăţii, astfel cum a fost aprobată, Comisia Europeană a concluzionat că privatizarea planificată pentru S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud nu respectă regulile privind ajutorul de stat. Condiţiile specifice care, conform Comisiei Europene pot reduce preţul de vânzare, sunt:

    * menţinerea obiectului de activitate pe o perioadă de minim 10 ani;
    * menţinerea contractului de cooperare încheiat pe o perioada de 10 ani, cu posibilităţi de prelungire pe perioade succesive de câte maxim 5 ani, dar nu mai mult de 20 ani de la data finalizării (30.08.2007);
    * investiţii obligatorii.

Pentru evitarea elementelor de ajutor de stat, instituţia publică implicată trebuie să vândă acţiunile pe care statul le deţine la o companie în cadrul unei licitaţii necondiţionate, deschise şi transparente celui care prezintă oferta cea mai mare. Nu trebuie ataşate procesului de privatizare condiţii care pot reduce preţul şi care nu sunt acceptabile unui operator economic.

Comisia Europeană nu a avut comentarii asupra metodei de privatizare aleasă de AVAS, respectiv licitaţia cu strigare, ci doar asupra condiţiilor ataşate acesteia.

Ca urmare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a hotărât revocarea ofertei de vânzare în vederea modificării şi reactualizării Dosarului de prezentare a S.C. CUPRU MIN S.A. Abrud, în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene.

Bucuresti, 30.06.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *