metalshow

Oferta de privatizare a ITC Bucuresti a fost prelungita

Colegiul Director al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului a aprobat prelungirea valabilităţii ofertei pentru privatizarea S.C. ITC Institutul pentru Tehnică de Calcul S.A. Bucureşti până la data de 13 noiembrie. Aceasta este a patra prelungire cu câte 30 de zile realizată în procesul de privatizare a institutului de cercetare. Decizia a fost adoptată de AVAS în baza prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: “instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 30 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 180 de zile”.
Prelungirea valabilităţii ofertei este necesară pentru a negocia clauzele contractuale şi pentru a mandata Comisia de negociere să încheie contractul cu ofertantul care a obţinut cel mai mare punctaj. Consorţiul format din S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin a fost ales câştigător în urma analizării şi punctării ofertelor tehnice şi a celor financiare.

În urma publicităţii realizate de AVAS pentru privatizarea societăţii, au fost cumpărate 37 de Dosare de prezentare şi au fost înregistrate 10 oferte de cumpărare. Pachetul deţinut de AVAS la S.C. ITC S.A. este de 69,91% din acţiuni.

Informaţii de background

Privatizarea institutelor de cercetare, inclusiv a S.C. ITC S.A. Bucureşti, se realizează prin metoda negocierii pe bază de oferte tehnice, conform prevederilor H.G. 2.193/2004,  coroborat cu legislaţia  în domeniul privatizării.

 În acest caz, departajarea ofertanţilor se face în baza unei grile de punctaj, întocmită în urma evaluării ofertelor tehnice şi financiare, ţinând cont de ponderea acestora, respectiv 60 % oferta tehnică şi 40 % oferta financiară.  Grila de punctaj a fost comunicată tuturor ofertanţilor prin Dosarul de prezentare pe care aceştia l-au achiziţionat pentru a putea participa la privatizarea societăţii. Selectarea consorţiului  format din S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin pentru continuarea negocierilor în vederea privatizării S.C. ITC S.A. Bucureşti  s-a făcut în baza acestei grile, ofertantul desemnat câştigător depunând cea  mai bună   ofertă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Precizăm că ofertantul selectat a îndeplinit condiţiile de precalificare, inclusiv cele privind experienţa în domeniu, S.C. Transbordare Vagoane Marfă S.A. şi Roşu Dorin Florin au participat în consorţiu, la privatizarea ITC, iar rolul unui consorţiu este tocmai acela de a îmbina experienţa cu potenţialul financiar.

Bucuresti, 11.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *