free download 78 travel guides written by experts

Ocuparea fortei de munca:

Comisia propune sa ajute somerii prin imbunatatirea eficientei serviciilor publice de ocupare a fortei de munca

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre joacă un rol esențial în ceea ce privește sprijinirea unui număr de 26 de milioane de șomeri din Europa în încercarea lor de a obține un loc de muncă. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a propus o decizie menită să vină în ajutorul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în vederea maximizării eficacității acestora printr-o cooperare mai strânsă, pentru a răspunde mai bine nevoilor șomerilor și ale angajatorilor.

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă eficace sunt esențiale pentru implementarea efectivă de către statele membre a politicilor privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi „garanția pentru tineret” (Youth Guarantee). De exemplu, serviciile publice de ocupare a forței de muncă sunt în măsură să îi consilieze pe cei în căutarea unui loc de muncă cu privire la oportunitățile de formare profesională, de ucenicie, de stagiu și de aprofundarea studiilor adaptate la situația lor și la cerințele angajatorilor.

Mai mult, serviciile publice de ocupare a forței de muncă sunt, de asemenea, vitale în asigurarea unei mai bune coordonări între persoanele în căutarea unui loc de muncă având competențe specifice și angajatorii care caută astfel de competențe. Cea mai recentă ediție a European Vacancy Monitor (Monitorul european al locurilor de muncă vacante) arată că, în pofida șomajului record înregistrat actualmente în Europa, există în UE 1,7 milioane de locuri de muncă vacante.

„Îmbunătățirea eficienței și eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, care joacă un rol esențial în ceea ce privește politicile active în domeniul pieței forței de muncă, este esențială pentru soluționarea șomajului ridicat”, a declarat comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. „Această propunere ar ajuta serviciile publice de ocupare a forței de muncă să îndeplinească acest rol esențial și ar contribui la o mai bună coordonare europeană a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă”.

Decizia propusă ar duce la constituirea unei platforme pentru compararea performanței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință relevante, identificând totodată cele mai bune practici și promovând învățarea reciprocă. Înseși serviciile publice de ocupare a forței de muncă au arătat că, odată cu punerea în practică a unui astfel de sistem, problemele de pe piața forței de muncă ar putea fi identificate mai de timpuriu.

De asemenea, rețeaua ar veni în sprijinul implementării efective de către statele membre a politicilor din domeniul ocupării forței de muncă. Un exemplu notabil este implementarea „garanției pentru tineret”, aprobată de Consiliul de Miniștri al UE, care solicită statelor membre să se asigure că tinerii beneficiază de oferte de muncă, de aprofundarea studiilor, de programe de ucenicie sau de stagii în termen de patru luni de la momentul pierderii locului de muncă sau de la ieșirea din sistemul de educație formală (IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Rețeaua ar urma să ajute statele membre să implementeze recomandările specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței și eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european (a se vedea IP/13/463).

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă urmează să discute pe tema sporirii cooperării cu ocazia reuniunii la nivel înalt privind șomajul în rândul tinerilor care va avea loc la Berlin, în data de 3 iulie. Se așteaptă ca aceste servicii să prezinte măsuri concrete de implementare a „garanției pentru tineret” și să discute modul în care ar putea să își acorde sprijin reciproc în acest domeniu.

Decizia propusă va fi înaintată Consiliului de Miniștri al UE și Parlamentului European în vederea adoptării și ar urma să fie pusă în aplicare începând din 2014.

Odată ce propunerea de decizie este adoptată, fiecare stat membru va desemna un membru și un membru supleant din conducerea superioară a serviciului său public de ocupare a forței de muncă care să facă parte din consiliul de administrație al rețelelor de servicii publice de ocupare a forței de muncă. Comisia ar urma și ea să desemneze un membru și un membru supleant în respectivul consiliu de administrație.

Context

Rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă este în curs de redefinire în majoritatea statelor membre, vizându-se transformarea lor în prestatori de servicii mai agili, mai moderni și mai orientați către client, al căror obiectiv ar trebui să fie oferirea de soluții privind o politică activă de ocupare a forței de muncă. Niște servicii publice de ocupare a forței de muncă moderne și eficiente trebuie să pună bazele unei cooperări mai strânse cu organismele educaționale și de formare, să stimuleze sinergiile cu operatorii privați și cu alți operatori de pe piața forței de muncă, să acorde mai multă atenție nevoilor angajatorilor și dezvoltării de competențe și să utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile de informare și comunicare într-un mod inteligent.

Un grup neoficial de experți europeni ai serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), activ începând cu anul 1997, furnizează Comisiei, în timp util, informații folositoare cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă.

Propunerea de decizie nu numai că va permite oficializarea statutului acestui grup de experți și îi va defini în mod clar responsabilitățile, ci va facilita totodată implementarea proiectelor referitoare la piața forței de muncă finanțate din Fondul social european (FSE).

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă vor continua să coopereze între ele în cadrul EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă.

Pagini Utile

Articol pe pagina de internet a Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă

Pagina de internet a comisarului László Andor

• Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter: //twitter.com/LaszloAndorEU

• Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune: //ec.europa.eu/social/e-newsletter

Bucuresti, 17.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *