free download 78 travel guides written by experts

O singura voce – element esential in promovarea intereselor energetice

ale Uniunii Europene pe plan extern

În contextul actual, în care piețele energetice mondiale sunt în continuă schimbare, obţinerea securităţii energetice a UE presupune o coordonare adecvată în interiorul Uniunii și adoptarea unei poziții ferme și pline de încredere pe plan extern. Comisia a adoptat astăzi o comunicare pe tema securității aprovizionării cu energie și a cooperării internaționale, în care prezintă pentru prima dată o strategie amplă pentru relațiile externe ale UE în sectorul energiei. Abordarea detaliată de Comisie are în centrul său îmbunătățirea coordonării între statele membre pentru identificarea și realizarea în practică a priorităților clare ale politicii energetice pe plan extern.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat în legătură cu acest subiect: „Politica energetică a UE a cunoscut progrese reale în ultimii ani. Uniunea trebuie să extindă acum realizările obţinute în cadrul vastei sale piețe energetice interne dincolo de granițele sale pentru a asigura aprovizionarea cu energie a Europei și a promova parteneriatele internaționale în acest sector. De aceea, Comisia propune astăzi o abordare coerentă a relațiilor cu țările terțe în domeniul energiei. Aceasta presupune îmbunătățirea coordonării interne, pentru ca UE și statele sale membre să poată acționa împreună și să se exprime într-un singur glas”.

Alături de această comunicare, Comisia a propus o decizie de creare a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale din domeniul energiei, încheiate între statele membre și țările terțe. Procedura de notificare deja aplicabilă acordurilor din sectorul gazelor va fi astfel completată și extinsă la toate formele de energie. Mecanismul va oferi totodată un instrument care va permite schimbul de informații la nivelul UE înainte și după negocierile cu țările terțe. Obiectivul mecanismului propus este de a consolida poziția de negociere a statelor membre în relația cu țările terțe, asigurând totodată securitatea aprovizionării, funcționarea corectă a pieței interne și certitudinea juridică necesară realizării de investiții.

Context

Procentul energiei importate în UE – în prezent 80% pentru petrol și 60% pentru gaze – este în continuă creștere. Deciziile luate la nivel național și acordurile statelor membre cu țări terțe au un impact considerabil asupra dezvoltării infrastructurii energetice, precum și a aprovizionării cu energie a Uniunii Europene în ansamblu. Interesele UE trebuie să fie mai bine promovate în relațiile cu țările de tranzit și cu cele producătoare de energie. Totodată, datorită noilor tipare ale cererii și ofertei de pe piețele energetice globale și concurenței sporite în ce priveşte resursele, UE trebuie să își valorifice forța sa cumulată în relațiile externe din domeniul energiei.

În concordanță cu Strategia Energie 2020, comunicarea prezentată astăzi propune întărirea dimensiunii externe a politicii energetice a UE prin creșterea transparenței între statele membre în ceea ce privește acordurile energetice cu țările terțe, precum și printr-o mai bună coordonare în momentul abordării țărilor partenere, al definirii poziției în cadrul organizațiilor internaționale și al stabilirii unor parteneriate energetice ample cu principalele țări partenere.

Strategia enumeră 43 de acțiuni concrete, printre care și următoarele:
* Statele membre vor avea obligația de a face schimb de informații în legătură cu acordurile internaționale încheiate cu țări terțe în sectorul energiei. Sunt incluse aici și acordurile aflate în curs de negociere. De la caz la caz, Comisia poate furniza o opinie cu privire la conformitatea acestor acorduri cu legislația europeană și cu obiectivele Uniunii în materie de securitate a aprovizionării.
* Acordurile energetice cu țări terțe vor putea fi negociate și la nivelul UE, atunci când acest lucru este necesar pentru a atinge obiectivele fundamentale ale Uniunii. Este cazul negocierii acordului cu Azerbaidjan și Turkmenistan cu privire la un gazoduct trans-caspic, pentru care a fost solicitat un mandat specific din partea Consiliului.
* UE va propune un nou parteneriat pentru proiecte legate de sursele regenerabile de energie cu țările din sudul Mediteranei.
* UE va promova în cadrul discuțiilor multilaterale, inclusiv în cadrul Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA), elaborarea unor standarde internaționale obligatorii în domeniul securității nucleare și își va stabili ca obiectiv extinderea evaluărilor de securitate nucleară la țările vecine.
* Politica de dezvoltare a UE va acorda o atenție sporită obiectivului de facilitare a accesului la o energie durabilă pentru țările cel mai puțin dezvoltate și în curs de dezvoltare.

Persoane de contact:
Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)
Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Pagini Utile

* Mai multe informații despre dimensiunea externă a politicii energetice a UE și propunerea Comisiei sunt disponibile la adresa:
//ec.europa.eu/energy/international/index_en.htm

Bucuresti, 07.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *