Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

O politica in domeniul vizelor pentru accelerarea cresterii economice in UE

Prin intermediul unei comunicări strategice adoptate pe 7 noiembrie, Comisia analizează modul în care punerea în aplicare și dezvoltarea politicii comune în materie de vize ar putea contribui la creșterea economică a UE, prin facilitarea oportunităților de călătorie pentru resortisanții țărilor terțe care doresc să viziteze UE.

Cu un total de 18,8 milioane de locuri de muncă în 2011, turismul a devenit unul dintre principalele sectoare generatoare de locuri de muncă în Uniunea Europeană și un factor determinant pentru creștere economică și dezvoltare.  În 2011, cheltuielile turiștilor străini s–au ridicat la 330,44 miliarde EUR. Conform unor estimări recente, aceste cifre ar putea să crească până la 20,4 milioane de locuri de muncă și la 427,31 miliarde EUR în 2022.

În cazul în care vor fi pe deplin exploatate, normele actuale privind vizele ar putea garanta că UE rămâne o destinație atractivă pentru mai mulți turiști/resortisanți ai țărilor terțe și ar stimula de asemenea activitatea economică a UE și crearea de locuri de muncă. Într-adevăr, turismul are un impact considerabil asupra economiei în ansamblul său, prin intermediul cheltuielilor pentru cazare, alimente și băuturi, transport, divertisment, cumpărături etc.

„Având în vedere încetinirea economică actuală, ar trebui să facem eforturi pentru a crește numărul turiștilor care vin în Europa, asigurând, în același timp, securitatea frontierelor noastre”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström. „Facilitarea oportunităților de a vizita Europa pentru persoanele care călătoresc în mod legal și care nu prezintă un risc din punct de vedere al securității nu poate decât să întărească poziția noastră ca destinație turistică numărul unu în lume, aceasta fiind o realizare foarte importantă pentru economia noastră”, a adăugat ea.

„Turismul și facilitarea călătoriilor au fost întotdeauna o prioritate pe agenda mea. Mă bucur foarte mult că excelenta cooperare a serviciilor conduse de doamna Malmström cu serviciile conduse de mine dă roade. Consider că prezenta comunicare este o etapă importantă în ceea ce privește recunoașterea oficială de către Comisie a importanței luării în calcul a considerentelor economice în adoptarea deciziilor privind politica în materie de vize”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani.

Cifrele arată că numărul de vize eliberate a crescut semnificativ în ultimii ani și că numărul de refuzuri de acordare a vizei rămâne scăzut. Aproximativ 460 000 de vize Schengen au fost emise în India în 2011; numărul acestora a fost de340 000 în 2007. De asemenea, numărul de vize eliberate în China a crescut în mod semnificativ, de la 560 000 de vize în 2008 la 1 026 000 în 2011. În Rusia au fost emise aproximativ 5 152 000 de vize în 2011, față de 3 500 000 în 2007.

Cu toate acestea, ar putea fi întreprinse mai multe măsuri pentru creșterea fluxurilor turistice provenite din acele țări care pot genera un număr mare de turiști și care au o putere de cumpărare în creștere.

O mai mare facilitare a călătoriilor

Se pot deja obține rezultate importante în contextul normelor actuale de acordare a vizelor și numeroase obstacole pot fi îndepărtate printr–o punere în aplicare corectă a Codului vizelor de către consulatele statelor membre. În mod special consulatele ar trebui să aplice termenul limită de 15 zile pentru acordarea unei întrevederi, termenul limită de 15 zile pentru luarea unei decizii cu privire la cererea de viză, să asigure disponibilitatea formularelor de cerere în limba țării din care provin turiștii și, de asemenea, să evalueze posibilitatea eliberării de vize cu intrări multiple.

Într-o perspectivă pe termen lung, ar putea fi luate în calcul posibile modificări ale normelor actuale privind vizele, inclusiv:
● Eficientizarea și reducerea duratei procedurilor (reconsiderarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv depunerea cererii de viză de către intermediari/agenții de voiaj și consultare prealabilă);
● Clarificarea definiției consulatului competent pentru procesarea cererilor de viză;
● Simplificarea formularului de cerere;
● Simplificarea/clarificarea cerințelor privind documentele justificative;
● Clarificarea normelor privind scutirile de taxă de viză;
● Clarificarea normelor privind eliberarea vizelor cu intrări multiple;
● Îmbunătățirea organizării consulare și a cooperării între consulate, de exemplu prin redefinirea cadrului juridic pentru centrele comune de depunere a cererilor de viză, facilitarea creării de astfel de centre și a funcționării lor;
● Consolidarea cooperării locale Schengen (armonizarea practicilor privind acordarea vizelor în țările Schengen), în scopul eficientizării acesteia.

În plus, ar trebui să fie luate în considerare evoluțiile tehnologice. De exemplu, Comisia va înainta în curând propuneri legislative privind „frontierele inteligente” (a se vedea comunicarea din 2011: IP/11/1234 și MEMO/11/728), menite să asigure facilitarea fluxurilor de călători la frontierele externe ale UE.

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/12/838

Pagini Utile

● Site-ul internet
și Twitter al doamnei comisar Cecilia Malmström
● Site-ul internet
și Twitter al DG Afaceri Interne
● Site-ul internet
și Twitter al vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Antonio Tajani
● Site-ul internet al DG Întreprinderi și Industrie (Turism))

Bucuresti, 07.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *