free download 78 travel guides written by experts

O noua era a politicilor UE privind tineretul

Pentru deceniul următor, Comisia a adoptat o nouă strategie UE în domeniul politicilor care vizează tineretul.Intitulată „Tineretul – Investiţie şi Capacitare”, noua strategie admite faptul că (1) tineretul reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri din societate, mai ales în actuala criză economică şi financiară şi (2) în societatea noastră tot mai îmbătrânită, tinerii sunt o resursă preţioasă. Noua strategie are un caracter trans-sectorial, vizând atât acţiuni pe termen scurt cât şi pe termen lung, care implică domenii cheie de politici care afectează tineretul Europei, în special educaţia, ocuparea forţei de muncă, creativitatea şi antreprenoriatul, incluziunea socială, sănătatea şi sportul, participarea civică şi voluntariatul. De asemenea, noua strategie evidenţiază importanţa muncii prestate de tineri şi defineşte măsuri mai eficace pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE.

Generaţia tânără reprezintă o resursă în curs de diminuare, estimându-se că procentul de 20% din populaţie pe care îl constituie în prezent va scădea la 15% până în 2050.De asemenea, tineretul nostru reprezintă o resursă preţioasă, iar actuala criză economică şi financiară evidenţiază în mod special necesitatea de a dezvolta capitalul uman pe care îl reprezintă tineretul.În vreme ce astăzi tineretul din UE se bucură de oportunităţi mai numeroase, ei se confruntă, totodată, cu provocări dificile, deoarece mulţi părăsesc şcoala şi locul de muncă sau sunt ameninţaţi de sărăcie şi excludere socială.

Conform sondajelor, educaţia, găsirea unui loc de muncă, incluziunea socială şi sănătatea sunt subiectele care îi preocupă cel mai mult pe tinerii de azi.De asemenea, tinerii Europei trebuie să fie capabili să beneficieze de oportunităţi precum participarea civică sau politică, voluntariatul, creativitatea şi antreprenoriatul, sportul şi angajamentele de nivel global.Pentru a răspunde unor astfel de provocări şi pentru a crea oportunităţi pentru toţi tinerii, Comisia propune o nouă strategie UE privind tineretul, care include o paletă largă de soluţii.

Strategia „Tineretul – Investiţie şi Capacitare”, care este una din consecinţele agendei sociale reînnoite anunţate de Comisia Europeană în 2008, are următoarele obiective:
– crearea mai multor oportunităţi pentru tineret în domeniile educaţiei şi ocupării forţei de muncă
– îmbunătăţirea accesului şi a participării depline a tuturor tinerilor la viaţa societăţii, şi
– crearea unei solidarităţi între tineret şi societate.

Strategia evidenţiază rolul important pe care îl are munca prestată de tineri în abordarea şomajului, abandonului şcolar şi excluderii sociale, precum şi în perfecţionarea aptitudinilor şi în crearea de timp liber.

Comisia propune utilizarea unei abordări trans-sectoriale care să se adreseze tuturor problemelor tineretului, noua strategie schiţând diferitele acţiuni care urmează a fi întreprinse de Comisie şi de statele membre.Astfel, ea constituie o parte a răspunsului coordonat al UE la criza actuală.

Strategia propune o metodă simplificată, mai bună şi mai flexibilă, de coordonare între statele membre a politicilor privind tineretul, ancorată mai puternic în strategia de la Lisabona de accelerare a creşterii economice şi de creştere a numărului de locuri de muncă.

În comentariile sale privind noua strategie a UE privind tineretul, comisarul european pentru educaţie, formare, cultură şi tineret, Ján Figel’, a afirmat:"Tineretul reprezintă prezentul şi viitorul nostru – iar noi trebuie să întreprindem eforturi concertate pentru a deschide cât mai multe căi cetăţenilor noştri tineri, în special în actualele condiţii de criză economică şi financiară.Cheia o reprezintă capacitarea tineretului pentru a face faţă multiplelor provocări pe care ei le întâlnesc în lumea globalizată de azi.Noua noastră strategie este un răspuns survenit în timp util la aceste provocări, ceea ce deschide poarta unei noi ere în dezvoltarea politicilor privind tineretul la nivelul UE."

Adoptarea de către Comisie a noii strategii privind tineretul survine în urma unei consultări largi efectuate în 2008 care a implicat autorităţi naţionale, Forumul European al Tineretului, organizaţii de tineret şi alte părţi interesate.Chiar tinerii însăşi au fost consultaţi online, urmând ca în continuare să fie invitaţi să-şi exprime opiniile cu privire la propunerea Comisiei, în cadrul unei noi faze a dialogului permanent dintre instituţiile UE şi tineri.

Tot astăzi se publică primul „Raport UE privind tineretul”, care include date şi analize detaliate compilate de EUROSTAT. Acest gen de rapoarte vor fi publicate în viitor la fiecare trei ani şi vor contribui la crearea unei baze de cunoaştere mai largi în domeniul tineretului.

Informaţii suplimentare despre politicile UE privind tineretul:

Pagina de start dedicată tinerilor de pe site-ul Comisiei Europene:

//ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Portalul dedicat tineretului:

//europa.eu/youth/index.cfm

Raport UE privind tineretul:

//ec.europa.eu/youth/index_en.htm

A se vedea:

MEMO/09/201 (Consultations undertaken prior to the Commission’s adoption of a new EU Youth Strategy on "Youth-investing and empowering")

MEMO/09/202 (The First EU Youth Report)

MEMO/09/204 (EU Youth policies: Frequently Asked Questions)

Pagini Utile

* Înregistrarea conferinţei de presă

Înregistrarea video a conferinţei de presă susţinute de Martin Selmayr, purtător de cuvânt în cadrul direcţiei generale pentru societate informaţională şi mass-media, este disponibilă pe pagina de internet a EbS.

Bucuresti, 27.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *