free download 78 travel guides written by experts

Noul Citizenship Report al GE reflecta realitatile unei lumi resetate

Documentul prezintă pe scurt relaţia dintre companie şi societate,
într-un mediu economic dificil

GE a prezentat  cel de-al cincilea Citizenship Report, Resetting Responsibilities. Raportul include prezentarea operaţiunilor derulate de către GE la nivel global în anul fiscal 2008,  precum şi trecerea în revistă a iniţativelor GE în domeniul responsabilităţii corporatiste, din perspectiva a patru teme-cheie: energiei şi schimbările climatice, demografie,  pieţe de creştere şi pieţe financiare. Documentul include şi o perspectivă detaliată asupra relaţiei dintre companie şi societate, în contextul unei recesiunii globale, reflectând importanţa responsabilităţii corporatiste, ca parte integrantă a strategiei de afaceri a GE.

“Atât Guvernele, cât şi companiile, respectiv societatea trebuie să joace un rol în refacerea economica, rezolvând problemele societăţii şi creând locuri de muncă,” a declarat Jeff Immelt, Preşedinte şi CEO al GE.  “Accentul pus de GE pe integritate, experienţa nostră şi eforturile depuse pentru a susţine nevoile sociale în domenii precum sănătate, infrastructură, energie, finanţe şi educaţie ne poziţionează ca un partener firesc în susţinerea procesului de relansare economică pe principiile dezvoltării durabile.”

Acest raport prezintă modalitatea în care GE colaborează cu cele mai importante părţi implicate, cum ar fi angajaţi, clienţi, investitori, guverne, membri ai mediului academic şi altele, pentru a aborda unele dintre cele mai dificile probleme ale lumii. Pentru a reflecta această angajare, raportul include peste 20 puncte de vedere ale unor lideri ai gândirii globale, pe diverse subiecte-cheie.

“General Electric a depus eforturi susţinute pentru a trasa o ‘hartă’ a responsabilităţii corporatiste pentru angajaţi, investitori şi alţi parteneri,” a declarat Elizabeth McGeveran, Senior Vice President for Governance & Sustainable Investment, F&C Management Ltd.  Citizenship Report-ul emis de GE reprezintă o reflectare onestă a crizei financiare precum şi a unor provocări şi oportuntăţi cu care se confruntă compania în momentul de faţă. Apreciez, în calitate de investitor, eforturile GE de a adresa într-un mod mai direct diverse aspecte dificile legate de afaceri. De-a lungul timpului, compania a demonstrat că se străduieşte să facă din acest raport un material mai relevant ca oricând pentru comunitatea de investitori.”

Printre cele mai importante aspecte incluse în raportul din acest an se numără:
·    Un Comitet de Consiliere a Părţilor Implicate (Stakeholder Advisory Panel) , care oferă feedback asupra procesului de raportare al Companiei, precum şi consultanţă strategică pentru aspectele prioritare pentru GE. În plus, raportul include şi răspunsul GE la scrisoarea redactată de comitetul de anul trecut;
·    O reactualizare a declaraţiei GE referitoare la drepturile omului, pentru implementarea principiilor, training internaţional şi performanţe în dezvoltare, reactualizări ale politicii în domeniul legilor şi alte iniţiative;
·    Un format de raportare care aliniază temele de afaceri ale companiei la priorităţile societăţii inclusiv focus pe Excelenţă Operaţională;
·    O scurtă prezentare a produselor pentru sănătate, apă şi energie, care se adresează unor nevoi globale;
·    Conţinut şi date reactualizate referitoare la toate zonele de operare, incluzând Mediu, Sănătate & Siguranţă, Furnizori, Aliniere & Guvernare, Angajaţi, Politică publică, Clienţi, Produse & Servicii, Comunităţi & Proiecte Filantropice.

Raportul, datele conexe referitoare la performanţele Companiei şi conţinutul anex sunt disponibile pentru utilizatori prin website-ul Companiei, accesând www.ge.com/citizenship. 
Mesaje-cheie, care reies din GE Citizenship Report din anul 2008:
În 2008 lumea s-a schimbat, iar universul nostru interconectat a intrat într-o perioadă dramatică de recesiune globală, în care sistemele financiare s-au blocat, iar încrederea consumatorului s-a diminuat vertiginos. Nimeni nu poate spune cât de mult va dura această criză, dar noi considerăm că fenomenul va conduce nu doar la atingerea unor niveluri scăzute în plan economic, ci şi la un proces de resetare fundamentală. Companiile, guvernele şi societatea civilă trebuie să joace fiecare un anumit rol în recăpătarea încrederii şi în reluarea progresului economic. Însă mai mult decât atât, economia resetată trebuie să recunoască limitele societăţii şi să le permită oamenilor să îşi atingă nivelul de performanţă individual, indiferent de locul unde s-au născut. Se conturează astfel patru drumuri de urmat, unele noi, altele – binecunoscute deja. Împreună, acestea oferă o cale către o resetare pe principiile dezvoltării  durabile:

• Guvernare eficientă. Elementul fundamental pentru o resetare de succes va fi o guvernare eficientă. Guvernele trebuie să acţioneze eficient ca agenţi de normare şi susţinere, clienţi şi parteneri. Deşi sectorul financiar va fi afectat cel mai direct, impactul se va face totuşi simţit pe scară largă. Guvernele trebuie să stabilească baze solide nu numai pentru regularizarea riscurilor financiare, ci şi pentru stimularea economiei, investind în infrastructură, asigurând drepturile omului, susţinând comerţul şi creând cadrul internaţional pentru administrarea resurselor naturale.
• Inovaţia accelerată. În multe privinţe, totul s-a schimbat, dar multe aspecte au ramas la fel. Populaţia planetei este încă de patru ori mai mare decât era în urmă cu un secol. Aproape jumătate din locuitorii planetei încă nu au acces la facilităţi sanitare de bază, iar nevoia de a reduce emisia de gaze de seră este încă prioritară. Nu ne putem permite o perioadă de stagnare prelungită în domeniul inovaţiilor şi avem nevoie de spirit antreprenorial pentru a obţine niveluri mai bune, mai eficiente şi mai accesibile ca preţ în sectoare precum mobilitate, sănătate, locuinţe, nutriţie şi energie.
• Mobilizarea talentelor. Avem în continuare nevoie de oameni educaţi, capabili şi talentaţi, care să creeze inovaţii, să implementeze noi tehnologii şi să îmbunătăţească productivitatea. Companiile au nevoie de acest “capital uman” pentru a excela, ţările au nevoie de el pentru a fi competitive, iar indivizii depind de el pentru a prospera. La baza sa stau îngrijirea sănătăţii şi educaţia primară. Dincolo de acestea, fiecare ţară are nevoie de un sistem de educaţie care să insufle spirit de muncă, disciplină şi gândire creativă. Abilitatea de a inova trebuie să fie apreciată în continuare, pentru ca resetarea economiei să aibă loc.
• Investiţii pe principiile dezvoltării durabile. Serviciile financiare nu vor mai reveni niciodată la nivelul anterior, ca proporţie în cadrul economiei globale – şi nici nu ar trebui să se mai întâmple astfel. Pieţele financiare rămân esenţiale, ca un adevărat sistem circulator pentru comerţ, dar trebuie să fie şi ele resetate, pentru a asigura obţinerea unor performanţe durabile, pe termen lung, în economia reală. Acest lucru presupune mai puţine investiţii cu grad de risc ridicat, o reevaluare fundamentală a riscului, capacitatea de a răspunde pentru elemente externe precum emisiile de gaze de seră şi o realiniere a responsabilităţilor şi compensaţiilor acordate funcţiilor decizionale în conformitate cu performanţele pe termen lung.

Aceste căi nu reprezintă în niciun caz certitudini. Dar noi considerăm că sunt cele mai bune alegeri posibile, la nivel de societate globală, pentru a putea restabili încrederea publică în afaceri, să menţinem suportul pentru globalizare şi să punem bazele unei prosperităţi de durată. Alternativa probabilă o reprezintă un recul generat de protecţionismul autodistructiv, care ar putea înăbuşi ideile şi inovaţiile de care avem nevoie pentru a obţine o creştere economică durabilă.
Pentru a vă înscrie şi a obţine mai multe informaţii despre iniţiativele şi practicile de răspundere ale GE, ca bun cetăţean corporatist, vă rugăm să accesaţi //www.genewscenter.com/webuser/register.asp. 

Bucuresti, 27.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *