free download 78 travel guides written by experts

Nota informativa a Curtii de Conturi Europene referitoare la Raportul special nr. 12/2008

privind instrumentul pentru politici structurale de preaderare (ISPA), 2000-2006

ISPA a fost unul dintre instrumentele concepute să contribuie la pregătirea aderării ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada 2000-2006. Obiectivele acestui instrument erau de a ajuta ţările candidate să aplice standardele comunitare de mediu, precum şi să modernizeze şi să extindă reţelele de transport, inclusiv legăturile cu reţeaua transeuropeană. Acesta a permis, de asemenea, accesul la experienţa privind gestiunea fondurilor UE în cadrul proiectelor de infrastructură de mare amploare. Finanţarea totală pentru ISPA s-a ridicat la 7 280 de milioane de euro.

Curtea a examinat acest instrument încercând să stabilească dacă măsurile ISPA s-au bazat pe o strategie coerentă şi pe o pregătire adecvată, dacă proiectele au fost implementate conform planificărilor şi dacă acestea au contribuit la efortul ţărilor beneficiare de a se conforma cerinţelor prevăzute de directivele comunitare de mediu şi la ameliorarea reţelei TEN-T.

Curtea a conchis că a existat o strategie coerentă, dar că proiectele nu au fost elaborate întotdeauna în mod corespunzător. Trei documente de orientare importante cu privire la metodologie nu au fost puse la dispoziţie în timp util pentru primul val de solicitanţi.

Proiectele nu au fost implementate conform planificărilor; au existat întârzieri considerabile, iar planurile de finanţare au fost modificate substanţial.

Proiectele auditate de Curte au contribuit la o mai bună respectare a standardelor UE sau la îmbunătăţirea legăturilor cu reţeaua transeuropeană.

Curtea recomandă Comisiei să asigure urmărirea punerii în aplicare a ISPA şi să examineze modul în care întârzierile în aplicarea unui instrument similar pot fi evitate sau limitate pe viitor. În acest context, Comisia ar trebui să difuzeze documentele de orientare înainte ca ţările candidate să înceapă întocmirea proiectelor şi să acorde o mai mare atenţie reducerii timpului necesar pentru finalizarea procedurilor.
    
Pagini Utile

* Raportul special nr. 12/2008

Unicul scop al prezentei note informative este de a oferi o sinteză. Raportul special adoptat de către Curtea de Conturi este disponibil aici.

Bucuresti, 10.02.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *