free download 78 travel guides written by experts

Noi şi necesare oportunităţi de formare profesională

Noi şi necesare oportunităţi de formare profesională a angajaţilor instituţiilor culturale

Din luna februarie reîncep la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură programele de formare profesională de iniţiere, calificare, perfecţionare şi specializare pentru personalul instituţiilor culturale, dar şi pentru orice altă persoană interesată în dezvoltarea personală şi profesională. Oferta educaţională din acest an reia cursurile şi programele de evaluare şi certificare a competenţelor, cu tradiţie ale Centrului, dedicate muzeografilor, conservatorilor, restauratorilor, impresarilor artistici şi bibliotecarilor, dar oferă şi cursuri noi, foarte necesare în condiţiile diversificării şi dinamizării muncii în orice instituţie culturală, cum ar fi cursurile dedicate managementului de proiect, graficii pe calculator sau web design-ului.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, prin oferta sa specifică,  contribuie la creşterea profesionalismului angajaţilor instituţiilor culturale. În concordanţă cu misiunea Centrului, de a oferi servicii educaţionale şi de formare profesională la cele mai înalte standarde pentru toate persoanele interesate de domeniul culturii, urmărindu-se creşterea calităţii ofertei culturale din România prin pregătire interdisciplinară a profesioniştilor din instituţiile culturale, precum şi în concordanţă cu valorile pe care le Centrul le respectă – cultură, profesionalism, performanţă, competenţă – programele educaţionale oferite în anul 2006 urmăresc diversificarea şi dinamizarea ofertei Centrului. În acest proces se ţine cont de evoluţiile prezente şi tendinţele care se observă pe piaţa culturală din România, în cadrul principalelor instituţii culturale: teatre, muzee, biblioteci etc.

Dl. Pîrvu Ionică, directorul Centrului, declară că „prin diversificarea ofertei educaţionale, precum şi prin creşterea calităţii şi interdisciplinarităţii cursurilor, Centrul urmăreşte să confere participanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare creşterii performanţelor profesionale în condiţiile mediului cultural tot mai dinamic, astfel încât oferta culturală din România să corespundă exigenţelor şi nevoilor culturale ale tuturor membrilor societăţii. De asemenea se urmăreşte ca angajatul instituţiilor culturale să fie un profesionist cu un statut respectat, un factor activ în societate, dar şi o persoană mulţumită de condiţia sa profesională şi materială. Aceste deziderate se pot realiza numai prin educarea permanentă şi interdisciplinară, prin contact cu noile curente, practici şi profesionişti din străinătate, dedicaţie pentru munca într-o instituţie culturală şi respect pentru patrimoniul cultural”.

Cursurile propuse pentru perioada februarie-iunie sunt extrem de variate ca tematică. Programările sunt flexibile, în funcţie de solicitarea instituţiilor culturale putându-se proiecta şi alte module, care să răspundă nevoilor particulare ale unei instituţii sau grup de persoane interesate de dezvoltarea şi modernizarea activităţii instituţiilor culturale, de perfecţionarea profesională continuă. Certificatele eliberate au acoperire naţională.

Oferta principală de programe se adresează următoarelor ocupaţii:

– bibliotecar (13-24 februarie, 20 februarie – 4 martie, 6-25 martie, 27 martie – 15 aprilie, 15-26 mai)
– impresar artistic (14-23 martie)
– muzeograf – curs de Arme, armament (partea I – mai)
– muzeograf – curs de Evidenţă a patrimoniului etnografic (3-7 aprilie)
– muzeograf – curs de Artă decorativă (8-12 mai)
– conservator – curs de Conservare preventivă a bunurilor culturale. Studii superioare. Convocarea III (3-22 aprilie)
– conservator – curs de Conservare preventivă a bunurilor culturale. Studii medii. Convocarea III (2-27 mai)
– restaurator – curs de Tehnologia restaurării bunurilor culturale. Convocarea a doua. (5-30 iunie)
– manager de proiect (13-31 martie, 1-16 iunie)
– DTP designer  (partea I – 14-24 februarie, partea II – 10 – 14 aprilie şi 29 mai-30 iunie)
– designer web (27 februarie – 17 martie, 15 mai – 2 iunie)
 – operator procesare texte şi imagini (20 martie – 7 aprilie, 10-14 aprilie, 24 aprilie – 26 mai)
– competenţe comune – utilizarea calculatorului, prelucrarea informaţiei (27 februarie – 10 martie, 2-6 mai)
 – inspector resurse umane (27 martie-13 aprilie)
 – contabili şi economişti din instituţii de cultură (19-24 iunie, Buşteni)

De asemenea se organizează şi sesiuni de evaluare şi certificare a competenţelor obţinute pe alte căi decât formale, rezultate cu certificate cu acoperire naţională în domeniile:
– traducător în şi din limbi străine (examen – 15-16 mai, 1 iunie)
 – artist liber profesionist (examen coregrafie –  21 februarie, 14 martie, 30 mai, examen muzică uşoară, muzică populară, alte domenii – 11 aprilie)

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *