free download 78 travel guides written by experts

Noi reglementari pentru completarea bazei de date a functionarilor publici

Ţinând cont de rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) în asigurarea managementului funcţiilor publice şi funcţionarilor publici şi având în vedere dificultăţile în transmiterea informaţiilor de către autorităţile şi instituţiile publice a fost necesară elaborarea proiectului de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 324/15.V.2009.

Potrivit acestei Hotărâri  autorităţile şi instituţiile publice vor trebui să transmită ANFP informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora.
 
„Autorităţile şi instituţiile publice vor transmite către ANFP modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici prin: numirea într-o funcţie publică, în urma unui concurs de recrutare, modificarea raporturilor de serviciu, aplicarea oricărei sancţiuni disciplinare, promovarea în funcţie publică, avansarea în trepte de salarizare, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu”, a explicat preşedintele ANFP, Andras Szakal.

Hotărârea reglementează expres modalităţile de desemnare a persoanelor din cadrul  compartimentelor de resurse umane responsabile pentru aplicarea prevederilor legale. De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice vor trebui să comunice Agenţiei orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii acesteia.

ANFP va elabora instrucţiunile privind completarea formatelor-standard care vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui ANFP.

Raportarea se va face bianual, în format electronic, în lunile mai şi noiembrie. În acest an raportarea se va face în termen de 30 de zile de la date intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANFP şi în luna noiembrie.

Bucuresti, 18.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *