free download 78 travel guides written by experts

Noi propuneri privind modalitatea de tarifare a spectrului radio

ANCOM a anunţat astăzi că intenţionează să revizuiască politica de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio şi a modalităţii de încasare a acestora.

Principala modificare adusă de proiectul de decizie supus astăzi consultării publice este aceea că deciziile privind tariful datorat de fiecare operator care utilizează benzile de frecvenţe vor fi emise ulterior perioadei de utilizare, respectiv anual sau trimestrial, nu la începutul acesteia, cum se întâmplă în prezent. În felul acesta se elimină orice dificultăţi care pot apărea în fluxul financiar intern al operatorilor, care încasează contravaloarea serviciilor de comunicaţii electronice prestate utilizatorilor finali sau partenerilor comerciali la sfârşitul perioadei de facturare. ANCOM elimină posibilitatea de plată semestrială, urmând ca plăţile să se realizeze numai trimestrial sau anual.

Noile prevederi urmează să se aplice începând cu anul 2012. Acest lucru presupune ca deciziile privind individualizarea tarifului datorat, care se achită trimestrial, să fie emise, pentru primul trimestru al anului viitor, în luna martie 2012. În cazul tarifelor stabilite a se încasa anual, deciziile privind individualizarea tarifului de utilizare a spectrului aferente anului 2012 urmează să fie emise în luna decembrie 2012.

Tarifele sunt stabilite în euro şi se plătesc în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. În situaţia în care, la data de 1 martie a unui an, valoarea totală a tarifului de utilizare a spectrului datorat în baza unei licenţe, respectiv valoarea tarifelor datorate în baza tuturor licenţelor pe care un titular le deţine în cadrul aceluiaşi serviciu de radiocomunicaţii nu depăşeşte cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa în toate situaţiile anual. Pentru raportarea la pragul menţionat, valoarea de referinţă este tariful ce ar fi perceput în baza licenţei respective pentru un an întreg.

Utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe, act administrativ care cuprinde condiţiile legale, tehnice şi operaţionale în care este exploatată resursa de spectru radio. În România, spectrul radio este administrat de ANCOM, iar tarifele de spectru reprezintă un mecanism menit să determine o utilizare efectivă şi eficientă a drepturilor acordate prin licenţe.

Proiectul deciziei poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 09.12.2011, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, sau direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 30.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *