free download 78 travel guides written by experts

Noi metode de formare – sistem de invatare blended-learning

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dezvoltă în cadrul proiectului ”Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” cod SMIS 4376, 20 de programe de formare în sistem blended learning. Proiectul derulat de ANFP, co-finanţat prin FEDR – POSCCE, Axa prioritară 3, are o valoare totală de 13.284.301 lei.

Sistemul de învăţare de tip blended-learning presupune faptul că participanţii parcurg lecţiile în format online, iar apoi aprofundează ceea ce au învăţat, în cadrul unor sesiuni faţă în faţă, desfăşurate în manieră clasică.

Cele 20 de programe de formare se derulează în perioada iulie – noiembrie 2011, până la această dată fiind parcurse următoarele activităţi:
· dezvoltarea conţinutului electronic iniţial adecvat livrării în format combinat (blended learning), în perioada aprilie – iulie au fost dezvoltate în format multimedia 6 programe de formare din totalul de 20 de programe.
· încarcarea cursurilor în sistemul de gestiune şi livrare a învăţării în format combinat, în perioada iulie – septembrie au fost încarcate în platformă 12 programe de formare din cele 20 de programe.

Participanţii provin din 147 de instituţii şi autorităţi publice, de la nivel central şi local şi au fost selectaţi dintr-un numar de 4.171 de aplicaţii.

Din cele 12 programe de formare care au fost încărcate în platformă, 6 programe de formare au fost derulate integral pentru 100 de participanţi, respectiv Managementul funcţiei publice – cerinţe şi tendinţe, Managementul funcţiei publice – evaluarea performanţelor în funcţia publică, Dezvoltare locală durabilă şi serviciile publice, ECDL, Management public modern provocări şi oportunităţi, Managementul schimbărilor în organizaţiile publice. Dintre cei 100 de partcipanţi, 60 provin de la nivelul administraţiei locale şi 40 de la nivelul administraţiei centrale, 73 dintre aceştia fiind femei şi 27 bărbaţi.

În perioada august – septembrie se derulează 6 programe de formare (Etică şi integritate în administraţia publică, Gestionarea documentelor unei instituţii publice, Managementul financiar pentru instituţii şi autorităţi publice, Investiţii publice – oportunităţi şi abordări, Managementul calităţii în administraţia publică, Auditul intern pentru entităţile publice) pentru un numar de 234 de participanţi dintre care 174 de femei şi 60 de barbaţi, 160 de participanţi de la nivelul administraţiei locale şi 74 de la nivelul administraţiei centrale

“Prin implementarea acestui proiect reconfirmăm preocuparea noastră pentru obţinerea unor rezultate durabile în domeniul formării continue a funcţionarilor publici, în special, încercând să răspundem nevoilor de formare ale întregului personal din administraţia publică românească prin utilizarea tehnologiei informaţiei în oferirea de cursuri de formare” a precizat Andras Szakal, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 22.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *