Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Noi fonduri pentru a facilita investitiile pe termen lung

Comisia Europeană a propus un nou cadru pentru fondurile de investiții conceput pentru investitorii care doresc să plaseze fonduri în societăți și proiecte pe termen lung. Aceste fonduri europene de investiții pe termen lung (FEITL) sunt fonduri private care ar investi numai în întreprinderi care au nevoie de fonduri pentru perioade de timp îndelungate. Propunerea va fi prezentată șefilor de stat sau de guvern în cadrul următorului Consiliu European (27-28 iunie), pe agenda căruia figurează finanțarea pe termen lung a economiei reale.

Noile fonduri ar fi disponibile tuturor tipurilor de investitori din întreaga Europă sub rezerva respectării anumitor cerințe stabilite în dreptul UE Printre aceste cerințe se numără tipurile de active pe termen lung și de societăți în care FEITL sunt autorizate să investească, de exemplu proiecte de infrastructură, de transport și de energie durabilă, modul în care trebuie să își împartă banii pentru a reduce riscurile și informațiile pe care trebuie să le transmită investitorilor. Orice administrator al unui FEITL va trebui, de asemenea, să respecte toate cerințele stricte ale Directivei privind administratorii fondurilor de investiții alternative , astfel încât să ofere investitorilor o protecție corespunzătoare.

Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Trebuie să luăm măsuri pentru a asigura finanțarea pe termen lung a economiei europene reale. În prezent, finanțarea este adesea greu de obținut, iar în cazul în care este disponibilă, aceasta se concentrează prea mult pe obiective pe termen scurt. Fondul european de investiții pe termen lung este un vehicul de investiții care le va permite investitorilor profesionali și persoanelor fizice să investească pe termen lung în societăți necotate din Europa și în active pe termen lung, cum ar fi bunurile imobiliare și proiectele de infrastructură. Punerea FEITL la dispoziția tuturor tipurilor de investitori din întreaga Uniune Europeană reprezintă un aspect esențial pentru maximizarea bazei de capital disponibile pentru întreprinderile europene. Sper că prin crearea unui nou produs UE de investiții vom câștiga deopotrivă încrederea investitorilor și a întreprinderilor.”

În temeiul acestei propuneri, FEITL vor trebui să respecte o serie de norme comune astfel încât:
• să dispună întotdeauna de un depozitar care să protejeze activele;
• să respecte normele privind diversificarea activelor pentru a evita canalizarea unor sume prea mari către un singur activ;
• să utilizeze instrumentele derivate numai pentru a gestiona riscurile valutare legate de activele deținute, și nu în scopuri speculative;
• să respecte limitele privind sumele pe care le pot împrumuta.

FEITL ar investi în active nelichide care sunt dificil de cumpărat și de vândut. În plus, întreprinderile trebuie să aibă încredere că vor putea dispune de fondurile investite pe parcursul întregii perioade în care vor avea nevoie de aceste fonduri, astfel cum i-au înștiințat pe investitori. Acest lucru nu poate funcționa cu adevărat dacă li se permite investitorilor să își retragă banii în orice moment. Prin urmare, investitorii nu își vor putea retrage banii înainte de data specificată care marchează sfârșitul investițiilor lor (dată care ar putea surveni după zece ani sau mai mult de la data la care sunt investite fondurile). Această informație trebuie comunicată clar încă de la început. În schimbul răbdării lor, investitorii vor beneficia de un flux regulat de venituri generat de activul în care au investit, precum și de o eventuală primă de lipsă de lichiditate.

Context

Această măsură a fost anunțată de Comisie în cadrul comunicării intitulate Actul privind piața unică II din octombrie 2012 și al Cărții verzi privind finanțarea pe termen lung a economiei europene.

Comisia a organizat o amplă consultare și a purtat discuții cu o gamă largă de organizații, inclusiv sub forma unei consultări publice scrise privind gestionarea de portofoliu . A avut loc o nouă consultare prin intermediul unui chestionar scris adresat unor participanți specifici de pe piață, care s-a bazat pe informațiile referitoare la investițiile pe termen lung colectate în urma consultării publice. În 2013 s-a finalizat o evaluare a impactului în cadrul căreia au fost analizate diverse opțiuni de politică pentru a maximiza finanțarea pe termen lung, asigurând în același timp un cadru solid de măsuri de protecție a investitorilor.

FEITL sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor investitorilor instituționali și privați care sunt dispuși să își blocheze banii în active pe termen lung, cum ar fi proiectele de infrastructură, în schimbul unui venit constant. Se estimează că, alături de investitorii privați care își pot permite să blocheze o parte din economiile lor pentru o perioadă de timp îndelungată, fondurile de pensii și societățile de asigurări vor manifesta un interes deosebit pentru FEITL.

Pagini Utile

  • A se vedea MEMO/13/611

  • Informații suplimentare: //ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Bucuresti, 26.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *