metalshow

Noi conditii de intocmire si auditare a situatiilor financiare

separate ale Companiei Nationale Posta Romana S.A.

ANRCTI supune consultarii publice proiectul Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.480/2005 privind conditiile de intocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Romana S.A. (CNPR).
Ca urmare a intrarii in vigoare a noilor prevederi legislative, precum si ca urmare a analizarii situatiilor financiare separate intocmite de CNPR pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2005, se impune revizuirea legislatiei secundare in sectorul serviciilor postale.

In urma analizarii gradului de compatibilitate a legislatiei nationale cu cea europeana in materie, pe baza informatiilor si a experientei dobandite ca urmare a consultarii si colaborarii cu reprezentantii Comisiei Europene si ai altor autoritati de reglementare din Europa, cadrul de reglementare din acest domeniu a fost revizuit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 133/2007. In acest sens, anumite dispozitii ale Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost revizuite in conformitate cu legislatia comunitara in materie.

Ca urmare a acestor modificari legislative, au fost revizuite si reglementarile ANRCTI, una dintre masurile de revizuire constand in reanalizarea metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidenta contabila separata si elaborare a situatiilor financiare separate ale CNPR, precum si a conditiilor de auditare a acestor situatii financiare separate, in scopul de a asigura proportionalitatea intre necesitatea accesului la anumite informatii si datele care pot fi furnizate de catre CNPR.

Proiectul Deciziei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale poate fi consultat pe pagina de Internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 05.11.2007, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 26.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *