free download 78 travel guides written by experts

Navigatia fluviala se va imbunatati in Europa datorita unui proiect cofinantat de UE

Uniunea Europeană va cofinanţa cu peste 5 milioane EUR un proiect pentru evaluarea şi dezvoltarea de aplicaţii ale serviciilor de informaţii fluviale (RIS) în Europa. În cadrul acestui proiect se vor dezvolta şi verifica anumite aplicaţii RIS importante, care vor conduce la creşterea vitezei, siguranţei şi atractivităţii navigaţiei fluviale ca modalitate alternativă pentru transportul de marfă.

Proiectul „IRIS III”, care a fost selectat pentru finanţare în cadrul cererii de propuneri multianuale TEN-T 2011, va permite, după finalizare, un tranzit mai rapid şi mai sigur pe căile navigabile interioare din ţările participante: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia.

Proiectul consolidează şi completează proiectele „IRIS I” şi „IRIS II” (finanţate, de asemenea, prin intermediul programului TEN-T) şi vizează extinderea gamei de servicii RIS disponibile în regiune. În mod specific, proiectul va sprijini verificarea elementelor principale RIS, precum notificările transmise comandanţilor de nave, raportarea electronică a navelor, urmărirea şi reperarea navelor şi serviciile de afişare a hărţilor electronice şi de informare pentru navigaţia interioară.

Serviciile de informaţii fluviale sunt servicii de informare adaptate, definite de o directivă-cadru europeană, care permit coordonarea permanentă a proceselor logistice pe căile navigabile interioare în situaţii reale de transport. RIS au un rol esenţial în creşterea eficienţei şi a viabilităţii ecologice a serviciilor de transport de marfă şi de pasageri pe căile navigabile, sporind în acelaşi timp siguranţa traficului.

Se preconizează că proiectul gestionat de Agenţia Executivă pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport va fi finalizat până în decembrie 2014.

Pagini Utile

* Pagina de internet a programului "Iris III"
//tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/multi_country/2011-eu-70001-s.htm

* Contact
TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Bucuresti, 29.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *