free download 78 travel guides written by experts

MSD anunta rezultatele financiare aferente exercitiului financiar 2010

Crestere a profitului de doua cifre pentru ultimul trimestru al anului trecut

Estimare de crestere a veniturilor pentru exercitiul financiar 2011

· Compania raportează o creştere a profitului pe acţiune non-GAAP de 2 cifre în trimestrul 4
· Profit pe acţiune non-GAAP de 0,88$ în trimestrul 4, excluzând anumite elemente; profit pe acţiune conform GAAP de (0,17)$; profit pe acţiune non-GAAP de 3,42$ pentru întregul exerciţiu financiar, excluzând anumite elemente; profit pe acţiune conform GAAP de 0,28$
· Prin realizarea unor economii nete din sinergii de peste 2 miliarde $ în 2010; Merck se apropie de obiectivul propus: economii anuale de 3,5 miliarde $ până la sfârşitul lui 2012

Compania îşi retrage ţinta anterioară pe termen lung privind profitul pe acţiune non-GAAP; ţinta privind profitul pe acţiune non-GAAP pentru întregul exerciţiu financiar 2011 stabilită între 3,64$ şi 3,76$, excluzând anumite elemente; profit pe acţiune conform GAAP cuprins între 2,05$ şi 2,33$

Grupul Merck, cunoscut ca MSD în afara Statelor Unite şi Canadei, a anunţat rezultatele financiare pentru exerciţiul financiar 2010. Compania a raportat un profit pe acţiune non-GAAP (principii contabile general acceptate) de 0,88$ în ultimul trimestru al anului 2010, cifră care exclude ajustările în contabilitate ca urmare a achiziţiei, costurile de restructurare şi cheltuielile aferente fuziunilor.

Ajustările în contabilitate ca urmare a achiziţiei includ o cheltuială înainte de impozitare de 1,7 miliarde $ aferentă programului de cercetare clinică pentru vorapaxar. Profitul pe acţiune conform GAAP aferent ultimului trimestru al anului a fost de (0,17) $. Merck a anunţat de asemenea un profit pe acţiune non-GAAP de 3,42$ pentru întregul exerciţiu financiar 2010, excluzând anumite elemente, precum şi un profit pe acţiune conform GAAP pentru întregul an de 0,28$.

Vânzările la nivel mondial pe trimestrul 4 din 2010 s-au ridicat la 12,1 miliarde $. Pierderea netă conform GAAP ¹ în trimestrul 4 a fost de 531 milioane $. La nivelul întregului exerciţiu financiar 2010, vânzările mondiale au atins nivelul de 46,0 miliarde $, iar profitul net GAAP a fost de 861 milioane $.

Rezultatele pe trimestrul patru din 2010 şi pentru întregul exerciţiu 2010 includ rezultatele preluate ale Schering-Plough doar pentru perioada post-fuziune, care a început pe 4 noiembrie 2009.

"Merck a raportat rezultate deosebite pentru ultimul trimestru al anului, caracterizat de o performanţă puternică a veniturilor, reduceri semnificative ale costurilor şi o creştere de două cifre a profitului”, a declarat Kenneth C. Frazier, Preşedinte şi Chief Executive Officer MSD.

"Aceste rezultate demonstrează clar beneficiile obţinute de Merck în urma fuziunii, datorate unui portofoliu extins de produse, unui portofoliu robust de proiecte aflate în faze avansate de dezvoltare, dar şi prezenţei mondiale extinse”. "În continuare, ne vom concentra pe livrarea unei creşteri durabile şi profitabile a veniturilor”, a adăugat Frazier. "În acest scop, Merck va continua să inoveze, să facă investiţii disciplinate în afacere şi să elimine ineficienţele din cadrul operaţiunilor. La finalul primului an în formula companiei combinate, angajaţii Merck de pe pieţele din întreaga lume sunt motivaţi şi entuziasmaţi de posibilitatea valorificării numeroaselor oportunităţi noi pe care le avem pentru a aduce valoare pacienţilor, clienţilor şi acţionarilor noştri”.

Rezultatele de vânzări pentru întregul exerciţiu financiar 2010

Următoarele cifre de vânzări suplimentare combinate non-GAAP pentru 2009 sunt ajustate pentru a reflecta rezultatele combinate moştenite ale Merck şi Schering-Plough pentru trimestrul 4 şi întregul exerciţiu financiar.

– Human Health include vânzările mondiale de farmaceutice eliberate pe bază de prescripţie şi vânzările de produse de consum, excluzând SUA şi Canada.

– Consumer Care include vânzările de produse de consum în SUA şi Canada.

– Alte venituri constau în principal din venituri din alianţe, diferite venituri corporative şi vânzări de produse fabricate de terţi. Veniturile din AstraZeneca LP înregistrate de Merck au fost de 302 milioane $ în trimestrul 4 şi 1,3 miliarde $ la nivelul anului 2010.

Cheltuieli aferente trim. 4 şi întregului exerciţiu financiar şi alte informaţii

Rezultatele pentru trimestrul 4 şi întregul exerciţiu 2010 de mai jos reflectă performanţa companiei combinate. Creşterea cheltuielilor non-GAAP în 2010 se datorează în mare măsură includerii rezultatelor post-fuziune preluate ale Schering-Plough.

Costurile din trimestrul 4 din 2010 au totalizat 12,7 miliarde $ şi includ ajustări în contabilitate ca urmare a achiziţiei, costuri de restructurare şi costuri aferente fuziunii în valoare de 3,9 miliarde $.

Pe bază GAAP la nivelul întregului an 2010, aceste costuri au totalizat 43,6 miliarde $ şi includ ajustări în contabilitate ca urmare a achiziţiei, costuri de restructurare şi costuri aferente fuziunii în valoare de 11,4 miliarde $.

Marja brută a fost de 63,3 de procente pentru trim. 4 şi de 60,0% pentru tot anul 2010, reflectând efectele nefavorabile de 10,8 şi respectiv 15,2 procente ale ajustărilor în contabilitate ca urmare a achiziţiei şi costurilor de restructurare indicate mai sus.

Venitul din acţiunile companiilor afiliate a fost de 171 milioane $ în trimestrul patru şi de 587 milioane $ pentru tot exerciţiul 2010. Venitul din acţiunile companiilor afiliate include în principal parteneriatele AstraZeneca LP, Johnson & Johnson Merck Consumer Pharmaceuticals Company şi Sanofi Pasteur MSD, şi nu mai reflectă nicio contribuţie din partea parteneriatului Merck/Schering-Plough sau a Merial Limited (Merial).

Alte (venituri) cheltuieli nete au inclus o sumă a cheltuielilor de 309 milioane $ în ultimul trimestru din 2010, sumă care include 120 milioane $ pierderi din schimbul valutar, ca urmare a deprecierii monedei din Venezuela. Alte (venituri) cheltuieli nete au inclus o sumă a cheltuielilor de 1,3 miliarde $ în exerciţiul financiar 2010, sumă care reflectă o rezervă legală dezvăluită anterior de 950 milioane $, pierderi de 200 milioane $ din schimbul valutar, ca urmare a deprecierii monedei din Venezuela, precum şi suma de 443 milioane $ cu titlu de venit ca urmare a exercitării opţiunii AstraZeneca privind activele în al doilea trimestru. Alte (venituri) cheltuieli nete pentru trimestrul patru din 2009 au inclus 7,8 miliarde $ cu titlu de venit, reflectând în principal un câştig de 7,5 miliarde $ asociat cu obţinerea unei participaţii cu drept de control în parteneriatul Merck/Schering-Plough. Alte (venituri) cheltuieli nete pentru întregul exerciţiu financiar 2009 au inclus 10,7 miliarde $ cu titlu de venit, sumă care a inclus un câştig de 7,5 miliarde $ asociat cu obţinerea unei participaţii cu drept de control în parteneriatul Merck/Schering-Plough, precum şi un câştig de 3,2 miliarde $ din vânzarea participaţiei deţinute de Merck în cadrul Merial.

Rata efectivă de impunere conform GAAP de 28,7 procente în trimestrul 4 din 2010 reflectă impactul ajustărilor în contabilitate ca urmare a achiziţiei, costurilor de restructurare şi costurilor aferente fuziunii. Rata efectivă de impunere non-GAAP, care exclude aceste elemente, a fost de 14,1% în ultimul trimestru al anului. Ambele rate efective de impunere, atât conform GAAP cât şi non-GAAP, reflectă un beneficiu de aproximativ 80 milioane $ ca urmare a intrării în vigoare în 2010 a legislaţiei privind prelungirea facilităţilor fiscale, inclusiv un credit fiscal pentru cercetare şi dezvoltare.

Ţinte financiare

Compania se aşteaptă ca venitul aferent exerciţiului financiar 2011 să crească în intervalul procentual 1 – 6% (low to mid single-digit) de la baza de 46,0 miliarde $ în 2010.

În 2011, Merck a stabilit o ţintă a profitului pe acţiune non-GAAP pentru întregul an cuprinsă între 3,64$ şi 3,76$, excluzând anumite elemente, şi o ţintă a profitului pe acţiune conform GAAP pentru 2011 cuprinsă între 2,05$ şi 2,33$. Intervalul de valori al ţintei de profit pe acţiune non-GAAP pe 2011 exclude ajustările în contabilitate ca urmare a achiziţiei, costurile de restructurare şi costurile aferente fuziunii.

Având în vedere presiunile asupra industriei, cum ar fi întărirea măsurilor de austeritate în UE şi impactul suplimentar al reformei sistemului de sănătate din Statele Unite, precum şi dezvoltările din programul clinic pentru vorapaxar, compania şi-a retras ţinta anterioară pe termen lung cu privire la o rată anuală compusă de creştere a profitului pe acţiune non-GAAP de 7-9% (high single digit) între 2009 şi 2013.

La finalul lunii decembrie 2010, Merck avea aproximativ 94.000 de angajaţi la nivel mondial.

WHITEHOUSE STATION / Bucuresti, 11.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *