free download 78 travel guides written by experts

Monsanto ia masuri in combaterea schimbarilor climatice

Prin intermediul plantelor ce neutralizează dioxidul de carbon, compania îşi asumă angajamentul de a proteja mediul înconjurător

Printr-un program unic care vizează activităţile de seminţe şi produse pentru protecţia plantelor, precum şi prin colaborarea cu fermierii, compania Monsanto și-a anunţat astăzi planurile prin care va dezvolta, până în 2021, soluţii ce neutralizează carbonul, în condițiile în care agricultura şi fermierii din întreaga lume depun eforturi să se adapteze și să facă față provocărilor complexe reprezentate de schimbările climatice.

“Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în agricultură, dar şi una dintre cele mai presante provocări ale umanității”, a declarat Hugh Grant, Preşedinte al Consiliului Director şi CEO Monsanto. “De aceea, ne-am asumat angajamentul de a face tot ceea ce ne stă în putință pentru a-i ajuta pe fermieri şi nu numai. Deşi s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon provenite din agricultură, trebuie să ne unim forțele pentru a face şi mai mult dacă ne dorim într-adevăr să hrănim sustenabil 9,6 miliarde de oameni în 2050. Agricultura are o poziţie unică în a oferi soluţii privind combaterea schimbărilor climatice şi sperăm ca factorii de decizie să recunoască rolul pe care agricultura, fermierii şi culturile de câmp îl pot juca în reducerea emisiilor de carbon.”

Câteva acţiuni cheie pe care se vor concentra activităţile companiei:
· Producerea de seminţe – Monsanto va stimula producerea de culturi care neutralizează emisiile de carbon în propriile operaţiuni de producere de seminţe, printr-o serie de produse diversificate și abordări agronomice, cum ar fi tehnologii de ameliorare, biotehnologia plantelor, ştiinţa datelor, lucrări conservative ale solului şi sisteme de acoperire a culturilor, cu scopul de a elimina în întregime acea parte a emisiilor de carbon de care este responsabilă. Prin colaborarea cu experţi externi în ştiinţa datelor pentru realizarea de modelări extinse, Monsanto a demonstrat că prin utilizarea acestor practici şi inovaţii poate face o mare diferenţă. Aşadar, culturile de porumb și soia pot fi cultivate astfel încât solul să absoarbă şi să reţină o cantitate de gaze cu efect de seră egală cu sau chiar mai mare decât cantitatea totală emisă pe întrega perioada de vegetaţie a acestor culturi – consolidând rolul unic pe care îl are agricultura în combaterea schimbărilor climatice. Compania va colabora şi cu fermieri pentru promovarea şi stimularea adoptării la scară cât mai largă a unor astfel de metode de producere a culturilor de câmp ce neutralizează emisiile de carbon.
· Produse pentru protecţia plantelor – Compania vizează, de asemenea, ca până în 2021, şi activitatea cu produse pentru protecţia plantelor să neutralizeze emisiile de carbon. Anterior, Monsanto şi-a anunţat obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din operaţiunile cu produse pentru protecţia plantelor şi a continuat să înregistreze progrese constante în sensul îndeplinirii acestui angajament. Pentru a compensa emisiile provenite de la operațiunile cu produse pentru protectia plantelor şi de la celelalte operațiuni de producție (altele decât cele legate de producerea de semințe), Monsanto lucrează la elaborarea unui program care să le ofere stimulente clienţilor din agricultură care adoptă metode de producere a culturilor de câmp ce neutralizează emisiile de carbon – în schimbul unei părţi din valoarea aferentă reducerii emisiilor de carbon ale acestora. Monsanto va utiliza aceste reduceri ca şi compensare a neutralizării restului emisiilor de carbon din operațiunile sale.
· Distribuirea datelor și intensificarea adoptării de bune practici – Monsanto a dezvoltat cu ajutorul experţilor externi modele de culturi de câmp ce neutralizează emisiile de carbon şi va distribui datele şi rezultatele obținute cu factorii de interes din domeniul agricol, responsabilii de modelarea climatului şi alte comunităţi pentru a încuraja adoptarea de bune practici şi pentru a consolida rolul pe care îl joacă culturile de câmp în reducerea emisiilor de carbon. În momentul de față, aceste modele se realizează în Centura Porumbului din S.U.A. (U.S. Corn Belt), de unde provin cele mai exacte date privind randamentul culturilor, tipurile de sol, rotaţia culturilor şi cele mai bune practici de management. Modelele indică faptul că luând în considerare doar producţiile de porumb și soia ce neutralizează carbonul din Statele Unite cu randament mare la hectar au potenţialul de a reduce emisiile generate de producția agricolă cu echivalentul a 100 de milioane de tone metrice de dioxid de carbon, ceea ce echivalează cu reducerea consumului de petrol cu 233 de milioane de barili pe an.

Punctul central în a realiza şi verifica producţia de culturi de câmp ce neutralizează emisiile de carbon se află în ştiinţa datelor din agricultură. Inovaţiile dezvoltate de The Climate Corporation, o divizie a firmei Monsanto, dar și de alți specialiști în modelarea datelor, le-au permis fermierilor să cultive şi să recolteze culturile cu o mai mare precizie decât în trecut. Printre exemple se numără utilizarea imaginilor prin satelit pentru a identifica cu precizie problemele provocate de dăunători sau dezvoltarea de algoritmi sofisticaţi care modelează nevoile exacte de fertilizare ale fiecărui câmp. Integrarea continuă a acestor date le permite fermierilor să ia decizii mai precise care, alături de aplicarea celor mai bune practici agronomice, pot conduce la obţinerea unor recolte ce neutralizează emiisile de carbon.

“Acest program este un pas esențial în efortul general din agricultură pentru a găsi soluții la problemele schimbărilor climatice”, a declarat Dr. Chuck Rice, Profesor Universitar la Universitatea din Kansas şi autor al raportului Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). “Recentul raport IPCC a indicat faptul că agricultura poate aduce o contribuție majoră la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Similar cu alte programe oficiale de compensare a carbonului şi cu programele de credite pentru producerea de energii regenerabile, organizaţiile au început să investească în sisteme de compensare, care au la bază activităţile agricole. Agricultura poate fi o forţă pozitivă în lupta împotriva schimbărilor climatice, iar Monsanto realizează progrese importante în această direcție.”

Pentru a atrage interesul fermierilor de a adopta aceste practici, este necesară demonstrarea permanentă a celor mai bune practici şi beneficii ale culturilor de câmp ce neutralizează emisiile de carbon. “Obiectivul meu îl reprezintă dezvoltarea durabilă pe termen lung, prin cultivarea culturilor într-o manieră cât mai sustenabilă și mai ecologică”, a declarat Tim Smith, un fermier din Eagle Grove, Iowa. „Utilizarea celor mai bune practici s-a dovedit benefică nu doar pentru mediu, ci şi pentru maximizarea productivităţii fermei mele. În ultimii ani, precipitațiile au fost mai intense din punct de vedere cantitativ şi mai frecvente, astfel încât, în prezent, este tot mai important să aplicăm practici care să contribuie la protejarea solului împotriva eroziunii. În calitate de fermier şi administrator al terenului, este încurajator să ştiu că implementarea acestor practici în exploatația mea poate contribui semnificativ la combaterea schimbărilor climatice.”

Pentru mai multe materiale şi informaţii privind eforturile şi colaborările companiei Monsanto în domeniul schimbărilor climatice, vizitaţi monsanto.info/climatech15, monsanto.info/cccoll15 şi consultaţi raportul de dezvoltare durabilă al companiei pentru 2014, From the Inside Out.

St. Louis / Bucuresti, 07.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *