free download 78 travel guides written by experts

Monitorizare postprivatizare AVAS

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a decis încetarea monitorizării postprivatizare şi arhivarea documentaţiei aferente pentru S.C. INFOSTAR SRL Braşov, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale de către cumpărătorul S.C. ROMINTRADE S.A. Braşov.

Astfel, cumpărătorul a achitat preţul pachetului de acţiuni reprezentând 69,29% din capitalul social (în valoare de 152.500 lei), a realizat obligaţiile investiţionale în sumă de 360.000 lei şi a respectat celelalte clauze monitorizate, printre care păstrarea obiectului de activitate şi a activelor principale ale societăţii, conform prevederilor contractului de privatizare.

Totodată, AVAS a decis eliberarea de sub gajul a 6.144.411 acţiuni emise de S.C. TUBINOX S.A. Bucureşti, ca urmare a realizării integrale a obligaţiilor investiţionale de dezvoltare asumate de către Consorţiul Cumpărător VIRAJ Alloys, India şi SINO Investment Global Limited, British Virgin Islands.

Cumpărătorul a achitat preţul pachetului de acţiuni reprezentând 99,49% din capitalul social (reprezentând 251.721,56 EURO) şi a realizat obligaţiile investiţionale în valoare totală de 1.703.900 EURO.

AVAS va continua să monitorizeze respectarea clauzelor contractuale care nu au ajuns încă la scadenţă, clauze ce au fost asumate de cumpărătorul S.C. TUBINOX S.A. Bucureşti prin contractul de privatizare.

Bucuresti, 06.04.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *