free download 78 travel guides written by experts

Modificarea bugetului astfel incat sa acopere cercetarea, educatia,

sprijinul pentru intreprinderi si politica de coeziune

Comisia propune să majoreze nivelul creditelor de plată pentru anul 2014 cu 4,738 miliarde EUR pentru a acoperi noile obligații legale în materie de cercetare și inovare, educație și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie abordate cererile de rambursare mai ridicate introduse de statele membre în cadrul politicii de coeziune, precum și situația dificilă din Ucraina. Comisia propune să utilizeze marjele nealocate de sub plafonul de plăți și să recurgă la un instrument special, și anume marja pentru situații neprevăzute1.

Cu toate acestea, costul net pentru statele membre va fi semnificativ mai redus, și anume de 2,165 miliarde EUR, deoarece Comisia va realiza venituri suplimentare de peste 1,5 miliarde EUR, în principal din amenzile aplicate pentru încălcarea normelor din domeniul concurenței, respectiv de peste 1 miliard EUR din executarea bugetului pe 2013.

Proiectul de buget rectificativ nr. 3 răspunde nevoilor de plăți suplimentare pentru programele UE care au fost consolidate pentru a sprijini redresarea economică a Europei, creșterea economică și crearea de locuri de muncă: Orizont 2020 (cercetare), Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Erasmus+ (educație), COSME (sprijin pentru întreprinderi). În plus, mai multe acte legislative au fost încheiate după adoptarea bugetului pentru 2014 și necesită mai multe credite de plată. În ultimul rând, alte programe necesită alocări suplimentare pentru a se acoperi nevoile de anul trecut.

Propunerea acoperă și politica de coeziune, deoarece sunt necesare aproximativ 3,4 miliarde EUR pentru a face față cererilor de rambursare neobișnuit de ridicate introduse de statele membre, precum și pachetul de sprijin pentru Ucraina (250 de milioane EUR pentru a acoperi plata primei tranșe în iunie 2014).

NOTĂ:

Aceasta este cea de a treia propunere de modificare a bugetului pentru 2014.

Proiectul de buget rectificativ nr. 1 a fost adoptat în februarie 2014 și nu a afectat dimensiunea globală a bugetului (redistribuirea sumelor convenite în cadrul bugetului votat).

Proiectul de buget rectificativ nr. 2 a fost adoptat în mai 2014 și a vizat excedentul bugetar din 2013 (1 miliard EUR).

1 Marjă pentru situații neprevăzute: un nou mecanism asupra căruia s-a convenit pentru perioada 2014-2020, care îi permite Comisiei să solicite fonduri suplimentare în cazul unor situații neprevăzute. Un procent de 0,03% din VNB-ul UE-28 (4 027 de milioane EUR în 2014) se poate adăuga la un buget anual. Viitoarele plafoane de plăți trebuie să fie diminuate cu aceeași sumă, pentru a se asigura că plafonul global pentru întreaga perioadă rămâne neschimbat.

Pagini Utile

Bucuresti, 29.05.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *