free download 78 travel guides written by experts

Miting de protest, 01 noiembrie, 11.00, Ministerul Mediului si Padurilor

Cele 69 de ONG-uri care alcătuiesc Coaliţia pentru Mediu din România anunţă organizarea unui miting de protest mâine, 01 noiembrie, în faţa sediului Ministerului Mediului şi Pădurilor. Organizaţiile de mediu iau astfel poziţie faţă de distrugerea râurilor şi pârâurilor de munte din România şi faţă de indiferenţa autorităţilor publice responsabile de protecţia mediului. Oprirea lucrărilor ilegale şi sancţionarea autorităţilor responsabile – printre revendicările protestatarilor.

Începând cu primăvara acestui an, albiile mai multor râuri de munte din Judeţul Argeş – Capra, Buda, Otic, Topolog şi, odată cu ele, habitate naturale protejate prin lege au fost distruse în schimbul construcţiei de microhidrocentrale.

Organizaţiile Coaliţiei pentru Mediu aduc la cunoştinţă că astfel de lucrări, cu impact deosebit de grav asupra ecosistemelor naturale, vor continua şi pe alte râuri de munte din ţară (Porumbacu, Viştea, Ucea, Arpaş, Sâmbăta şi Pojorta). Conform avizelor eliberate de Administraţia Naţională Apele Române în număr de 300, aproximativ 3300 de râuri şi pârâuri pot fi distruse iremediabil.

Organizaţiile neguvernamentale membre ale Coaliţiei pentru Mediu din România se întrunesc marţi, 1 noiembrie, în faţa Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru un miting de protest de două ore, prin care vor solicita Ministrului Mediului şi Pădurilor, Domnul László Borbély, oprirea tuturor lucrărilor ilegale, şi sancţionarea corespunzătoare a celor direct implicati din instituţiile de profil: Agenţia Naţională Apele Române, Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului.

Cu ocazia acţiunii de protest, reprezentanţii Coaliţiei pentru Mediu din România vor înmâna Ministrului Mediului şi Pădurilor o scrisoare în care vor solicita, printre altele:
Ø Sistarea imediată a tuturor lucrărilor care au loc în prezent pe diferite cursuri de râuri până la evaluarea şi conformarea cu legislaţia de mediu în vigoare (respectarea cerinţelor Directivei Cadru Apă cu privire la asigurarea stării ecologice bune pentru corpurile de apă naturale şi a potenţialului ecologic bun pentru cele puternic modificate)
Ø Asigurarea respectării legislaţiei de mediu şi aplicarea sancţiunilor corespunzatoare pentru investiţiile şi instituţiile care nu fac acest lucru,
Ø Evaluarea impactului asupra mediului si abordarea impactul cumulativ, la scara întregului bazin precum şi vulnerabilitatea resurselor de apa şi impactul schimbărilor climatice;
Ø Asigurarea conectivităţii longitudinale şi laterale a corpurilor de apă, utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi adoptarea de măsuri compensatorii în cazul proiectelor considerate pentru implementare.

Organizaţiile neguvernamentale participante vor continua acţiunile de protest până când vinovaţii vor fi sancţionaţi corespunzător, iar autoritatea publică în materie de protecţie a mediului va accepta dialogul pe marginea propunerilor sus-menţionate.

Bucuresti, 31.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *