MDRAPFE reamintește beneficiarilor de fonduri europene de existența, pe site-ul ANAP, a Ghidului Achizițiilor Publice și a Bibliotecii de Spețe

Venind în sprijinul beneficiarilor de fonduri europene, MDRAPFE indică solicitanților / beneficiarilor să consulte Ghidului Achizițiilor Publice și Biblioteca de Spețe, disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).  Cele două documente, elaborate pentru a sprijini beneficiarii și instituțiile interesate, reprezintă instrumente utile în derularea, verificarea și controlul achizițiilor publice.

Ghidul este disponibil pe pagina de internet www.achizitiipublice.gov.ro.

mfe-logo
Ghidul achizițiilor publice este o aplicație online care oferă informaţii despre achiziţiile publice realizate de toate autoritățile contractante. Acest instrument monitorizează întreg parcursul derulării activităţilor aferente achizițiilor, de la momentul identificării necesităților până la cel al analizei îndeplinirii indicatorilor de performanţă. De asemenea, aplicația oferă informaţii cu privire la rezultatele obţinute şi la măsurile de îmbunătăţire a proceselor de achiziţii publice.

ANAP a dezvoltat primul modul al acestui instrument și continuă, până la jumătatea anului 2019, dezvoltarea treptată prin completarea cu alte componente operaționale, cum ar fi documentații standard, forum colaborativ sau un modul interactiv dedicat noii legislații a achizițiilor publice.

Biblioteca este actualizată periodic și este disponibilă la adresa https://anap.gov.ro/web/biblioteca-de-spete/.

Biblioteca de spețe reprezintă o culegere de spețe rezultată din prelucrarea celor mai frecvente întrebări adresate ANAP, prin intermediul serviciului HELPDESK sau în cadrul unor întâlniri regionale.

Cele două facilități au fost elaborate în contextul acțiunilor prevăzute în strategia națională în domeniul achizițiilor publice (aprobată prin HG nr. 901 din 2015), pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante referitoare la achizițiile publice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *