metalshow

MBA – Un tichet pentru evolutie

în mai puţin de doi ani

81 de cursanţi au absolvit astăzi programele MBA Româno-Canadian Intensive şi In-Action oferite de Bucharest School of Management. Aceştia se alătură celor 728 de absolvenţi ai programului, realizat în parteneriat cu Universitatea din Ottawa şi iniţiat în anul 1993.

Numărul absolvenţilor de MBA din România se ridică în ultimii 10 ani, la aproximativ 2.500, conform estimărilor managementului programului MBA Româno-Canadian.

Piaţa programelor MBA din România a înregistrat o evoluţie rapidă în ultimii ani, confirmată de numărul din ce în ce mai mare de absolvenţi. Cererea nu este însă pe deplin satisfăcută de numărul ofertelor existente. Ritmul alert al mediului de afaceri din România impune dezvoltarea unor manageri profesionişti.

“Cursanţii noştri au ca obiectiv evoluţia în carieră, prin specializare sau completarea specializărilor, un procent destul de relevant (10-15%) vizând însă şi dezvoltarea unei cariere antreprenoriale“, spune Adriana Duţescu, Directorul Bucharest School of Management, ce găzduieşte Programul MBA Româno-Canadian.

În cazul absolvenţilor Programului MBA Româno-Canadian, peste 90% dintre aceştia au găsit un loc de muncă în primele şase luni după absolvire. Dintre ei, aproximativ 70% au ajuns în scurtă vreme în poziţii de management mediu sau de vârf în companii multinaţionale, bănci străine, fonduri de investiţii etc. În cea mai mare parte, absolvenţii programelor MBA înregistrează o evoluţie importantă în cariera profesională în mai puţin de doi ani de la terminarea cursului.

În privinţa domeniilor de specializare în carieră, statisticile MBA Româno-Canadian arată că 26% dintre cei care aplică pentru MBA aleg sau dezvoltă o carieră în finanţe, urmată de producţie (16%). Procentul celor care se îndreaptă spre consultanţă este de 14%, iar pentru marketing optează 12%, în timp ce pentru IT & Telecom – 11%, iar pentru servicii, 7%.
Un efect al carierelor de succes pe care Programul MBA Româno-Canadian le facilitează este că investiţia în această formă de educaţie se amortizează în medie în trei ani faţă de 5-10 ani în SUA sau Canada. În plus, feedback-ul companiilor legat de programele de MBA absolvite în România este pozitiv. Astfel, la MBA-ul Româno-Canadian oferit de Bucharest School of Management, 90% din studenţi au taxele plătite parţial sau chiar integral de către companiile în care lucrează.

Programele MBA sunt concepute în aşa fel încât să adauge valoare acelora care au deja o experienţă relevantă în domeniul în care activează. Avantajele de a alege un program MBA din România se transpun într-o mai mare aplicabilitate a cunoştinţelor dobândite în funcţie de specificităţile pieţei, oferind în acelaţi timp conexiunea permanentă cu mediul de afaceri românesc.

În cazul Bucharest School of Management, programul Intensive are ca avantaje oportunitatea de a absolvi un program de top MBA într-o perioadă scurtă de timp (12 luni), crearea unei legături puternice între business şi mediul academic, şi a unui ritm alert, identic cu cel din lumea afacerilor.

Programul In-Action, lansat în 2002, a fost conceput pentru cei care vizează dezvoltarea profesională fără a-şi întrerupe activitatea profesională, oferind astfel oportunitatea de a aplica imediat cunoştinţele şi abilităţile dobândite. Pe de altă parte, parteneriatul cu Universitatea din Ottawa, una din cele mai prestigioase instituţii conferă plusvaloare acestui program, prin standardele înalte de calitate.

“Vrem să devenim cea mai puternică şcoală de business românească şi pe termen mediu să devenim un jucător regional prin identificarea şi legarea unor parteneriate strategice cu şcoli de business de top din lume, prin dezvoltarea de noi produse / programe, prin implicarea tot mai mare a comunităţii de afaceri în viaţa academică şi prin menţinerea unor standarde de calitate”, declară Adriana Duţescu, Directorul Bucharest School of Management.

În proporţie de 41%, cursanţii din cadrul Bucharest School of Management provin din domeniul economic, fiind urmaţi de ingineri (31%). Aproximativ 17% au absolvit facultăţi cu profil ştiinţific, iar 11% provin din alte domenii.

Bucuresti, 19.10.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *