free download 78 travel guides written by experts

Masuri postprivatizare ale AVAS

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a decis notificarea S.C. Foişor S.A. Bucureşti pentru plata a 22.824 lei, reprezentând o sancţiune de 21,7% din profitul net obţinut de societate, calculat până la data de 31.10.2006, ca urmare a încălcării unei clauze contractuale care obliga cumpărătorul la plata dividendelor către AVAS. În cazul în care plata nu se va efectua în termen de 30 de zile de la notificare, AVAS va acţiona în instanţă cumpărătorul. AVAS a încetat monitorizarea postprivatizare, în urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de privatizare, pentru S.C. Agromec Mecanizatorul S.A Orăştie, dispunând radierea garanţiei reale mobiliare asupra acţiunilor şi arhivarea contractului.

Totodată, AVAS a decis şi confirmarea angajamentului investiţional asumat prin contractul de vânzare-cumpărare a S.C. Mecanica Poiana Ruscă S.A., eliberarea garanţiilor constituite asupra acţiunilor, încetarea monitorizării postprivatizare şi arhivarea contractului, în urma îndeplinirii integrale a obligaţiilor asumate de către cumpărător.

Bucuresti, 30.06.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *