metalshow

Marca CE – pasaportul sistemelor de masura catre piata europeana

Pentru operatorii economici din domeniul automatizărilor industriale care doresc să comercializeze sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa, în Statele Membre ale Uniunii Europene aplicarea marcajului CE este obligatorie. Astfel, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui sistem pe piaţa comunitară, acesta trebuie să corespundă unor proceduri de evaluare a conformității prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă (directiva MID – Measurement Instruments Directive) în vederea aplicării marcajului CE.

Evaluarea conformității este realizată de organisme de terţă parte, notificate, care au fost desemnate de Statele Membre dintre organismele care au competenţă demonstrată în evaluarea conformităţii cu cerinţele prevăzute în directiva MID (2004/22/EC). În final Statele Membre nu pot restricţiona introducerea pe piață şi punerea în funcţiune a sistemelor care sunt conforme cu cerinţele esenţiale prevăzute în directiva MID. Ca urmare a tendinţei de globalizare prin aplicarea uniformă a standardelor internaţionale în automatizări industriale, impactul metrologiei asupra mediului economic a evoluat de la nivel local către un nivel din ce în ce mai extins, obiectivul final fiind un sistem metrologic unic care urmărește creşterea responsabilităţii producătorilor în asigurarea conformităţii sistemelor cu cerinţele esenţiale ale directivei MID și creşterea rolului laboratoarelor de încercări în metrologia industrială.

În România, prevederile din Hotărârea de Guvern nr.264/2006 (transpunerea în legislaţia naţională a directivei MID), privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, sunt aplicabile începând cu data de 01.01.2007 pentru 10 categorii de mijloace de măsurare utilizate pentru realizarea măsurărilor care răspund unor raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă şi ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor comerciale.

Syscom 18, companie care livrează sisteme integrate în domeniul automatizărilor industriale, este prima firmă din România care a obţinut la începutul acestui an certificarea sistemelor sale în conformitate cu cerinţele esenţiale aplicabile din MID. Respectivele sisteme, utilizate în tranzacţii comerciale, deţin de acum atât marcaj CE, cât și marcaj metrologic suplimentar, conform Directivei Europene pentru instrumentele de măsurare și HG nr. 264/2006.

După obţinerea certificatului de examinare de tip CE pentru aceste sisteme, compania Syscom 18 a fost supusă unui audit al sistemului calității pentru producție, inspecția finală a produsului și testarea acestuia, de către Institutul de Metrologie din Cehia (CMI), obținând certificarea conformităţii sistemului calității și, totodată, dreptul de a emite declaraţii de conformitate cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție. De asemenea, prin această nouă certificare, Syscom 18 garantează şi se angajează să introducă pe piață şi/sau să pună în funcţiune sisteme performante, sigure şi la preţuri competitive, produse în cadrul unui Sistem de Management Integrat, care respectă atât cerințele esenţiale aplicabile ale MID, cât și cerințele standardelor ISO 9001 și ISO/CEI 17025.

Obţinerea certificării conformităţii din partea Institutului de Metrologie din Cehia confirmă poziția Syscom 18 drept cel mai important producător român de sisteme fiscale. Syscom 18 va putea astfel să comercializeze sistemele pe care le produce în Uniunea Europeană.

În ultimii 5 ani Syscom 18 a produs cca 150 de sisteme, atât pentru piața din România, cât și pentru Kazakhstan, Iordania, Iran și Libia. Toate sistemele fiscale produse anterior au fost aprobate de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), Syscom 18 având de asemenea autorizația de a le instala, verifica metrologic și sigila.

„Pe piața europeană, metrologia este un domeniu de mare importanţă pentru menţinerea şi dezvoltarea bazei ştiinţifice şi tehnice, în toate segmentele socio – economice. Statele avansate alocă sume importante pentru activităţi legate de măsurări. Societatea în general se sprijină pe o infrastructură vastă, adesea invizibilă de servicii, mărfuri, reţele de transport şi de comunicaţie, a căror bună funcţionare este esenţială pentru viaţa cotidiană. Sistemele de măsură devin astfel componente esențiale în toate etapele hotărâtoare pentru calitatea proceselor (de la concepţie la certificarea produsului). Prin urmare noţiunea de calitate, indiferent că se vorbeşte de calitatea vieţii, a mediului, a unui produs sau a unui serviciu, devine o necesitate, fără de care nu se poate intra în competiţie pe o piaţă naţională, europeană sau internaţională, în condiţii de concurenţă din ce în ce mai puternice.

Obiectivele noastre urmăresc câștigarea unei poziții importante pe piața de automatizări și sisteme de măsură atât în Europa, cât și în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia Centrală.”, declară Ion Andronache, președintele Syscom 18.

Bucuresti, 13.07.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *