free download 78 travel guides written by experts

Magia naturala – De Occulta Philosophia (I) inaugureaza trilogia Filosofia Oculta la Editura Herald

Magia naturală-Filosofia Ocultă (I) reprezintă primul volum al celebrei trilogii a lui Cornelius Agrippa von Nettesheim, ce urmează să apară la Editura Herald în cadrul colecţiei Quinta Essentia. De Occulta Philosophia reprezintă o însemnată contribuţie la reflecţia filosofică din Renaştere asupra magiei şi a relaţiei acesteia cu religia. Agrippa se situează în continuitatea magiei „naturale” a lui Ficino şi Pico, însă lărgeşte ideile pe care le-a găsit în vastele sale surse pentru a elabora o concepţie despre ocult mult mai cuprinzătoare. Este motivul pentru care opera sa a ajuns să fie unanim recunoscută drept cea mai importantă realizare din istoria ocultismului occidental.
 
Filosofia Ocultă este structurată în trei părţi, fiind o oglindă a Universului, pe care Agrippa şi-a propus să-l înfăţişeze în cele mai mici detalii. Astfel, cele trei straturi ale sale: elementalul, cerescul şi intelectualul, corespunzătoare celor trei volume din Filosofia Ocultă sugerează ascensiunea gradată spre ultima Lume, prin înţelegerea şi armonizarea continuă a elementelor fiecărei lumi în parte. Magia naturală-Filosofia Ocultă (I) reprezintă prima faţetă a Universului şi poarta de acces către straturile superioare. În acest prim volum care prezintă în chip minuţios elementele naturale şi structura lor, îngerii şi daimonii, care populează universul precum şi influenţele planetelor asupra vieţii umane, Agrippa ne introduce în misterele naturii familiarizându-ne treptat cu ele şi demonstrând astfel că frica omului de necunoscut provine din neînţelegere.

Întreaga sa operă reprezintă o sinteză remarcabilă a acelor învăţături pe care le regăsim în cărţi ce se bucură de o înaltă preţuire, cum sunt cele scrise de Platon, Porfir, Proclos, Synesius, Ammonius, Psellos, Albert cel Mare şi alţii, surse pe care Agrippa le dezvoltă şi le investeşte cu înţelesuri noi elaborând astfel o concepţie despre ocult mult mai cuprinzătoare.  

Bucuresti, 03.03.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *