free download 78 travel guides written by experts

„Magia ceremoniala” de Agrippa Von Nettesheim

Editura Herald prezintă ultimul volum al trilogiei De occulta Philosophia, Magia ceremonială (Cartea III) de Cornelius Agrippa von Nettesheim.

Filosofia Ocultă este structurată în trei părţi, fiind o oglindă a Universului, pe care Agrippa şi-a propus să-l înfăţişeze în cele mai mici detalii. Astfel, cele trei straturi ale sale: elementalul, cerescul şi intelectualul, corespunzătoare celor trei volume din Filosofia Ocultă, sugerează ascensiunea gradată spre ultima Lume, prin înţelegerea şi armonizarea continuă a elementelor fiecărei lumi în parte.

Magia ceremonială se ocupă de efectul numelor divine, de ierarhia îngerilor, de cele nouă clase ale spiritelor rele, de rituri, extaz, puritate, amestecând într-o sinteză uluitoare învăţăturile lui Moise, ale lui Hristos, ale lui Orfeu, Democrit şi Plotin. Magicienii obţin desăvârşirea prin „cercetarea şi înţelegerea legilor religiei”, care îi va conduce în final la cunoaşterea adevărului. Căci, „nimic nu este mai plăcut şi mai bine primit în faţa lui Dumnezeu ca omul cu desăvârşire evlavios şi cu adevărat credincios; un astfel de om este mai presus decât semenii săi pe cât sunt zeii nemuritori mai presus decât el.”

Celor care vor să se dedice acestei ştiinţe, Agrippa le dă un sfat: „păstraţi această învăţătură atât de sfântă în adâncul inimii voastre, ca pe o taină a religiei, sub o tăcere de neabătut care să nu vă îngăduie să vorbiţi despre ea niciodată.”

Bucuresti, 11.11.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *