bucharest tech week 2021

Maestro SPRL – lichidatorul Toptherm Ghimbav

Joi, 16 august 2007, ofertantul MAESTRO SPRL Constanţa a fost declarat adjudecatarul licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului S.C. Toptherm S.A. Ghimbav.

Vă reamintim că pentru participarea la licitaţie au fost cumpărate 7 caiete de sarcini de către potenţiali ofertanţi. La data limită pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie, vineri, 10 august, AVAS a înregistrat trei oferte din partea: ·        SIOMAX SPRL Tg. Jiu;

·        EUROCONSULT SPRL Arad;

·        MAESTRO SPRL Constanţa.

Luni, 13 august, în cadrul primei şedinţe de licitaţie, comisia a deschis primul plic depus de ofertanţi, conţinând documentele de participare care atestă criteriile de precalificare. Documentele au fost numerotate, conform procedurii, de faţă cu toţi ofertanţii. Comisia de licitaţie a constatat marţi, 14 august, că toţi cei trei ofertanţi au îndeplinit condiţiile de precalificare. În consecinţă, au fost deschise plicurile conţinând oferta finală.

Informaţii de background

În data de 11.07.2007, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a publicat anunţul privind organizarea licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului S.C. TOPTHERM S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Aeroportului nr. 1, judeţul Brasov. AVAS deţine un pachet de acţiuni reprezentând 64,8901% din capitalul social al Toptherm S.A. Ghimbav.

Valoarea preliminată a activelor imobilizate, la data de 31.05.2007, era de 15.362.249 RON, iar valoarea preliminată a datoriilor totale de 12.842.219 RON.

La prezenta licitaţie pot participa numai practicienii în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul unor societăţi profesionale cu personalitate juridică, respectiv S.P.R.L. sau I.P.U.R.L., potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr. 86/2006.

S.C. TOPTHERM S.A. a fost inclusă pe lista anexă la OUG 3 / 2007. Pentru societăţile aflate sub incidenţa ordonanţei menţionate, termenul de aplicare a Legii 85 / 2006 a fost suspendat cu 6 luni, de la data intrării în vigoare a ordonanţei, în vederea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi activelor

În consecinţă, Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. TOPTHERM S.A. a aprobat programul de restructurare totală care prevede, în principal, următoarele măsuri:

a) Disponibilizări de personal cu acordarea de plăţi compensatorii conform OUG nr. 116/2007;

b) Vânzarea fluxurilor viabile prin lichidare voluntară.

Bucuresti, 17.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *