free download 78 travel guides written by experts

Lucratorii independenti vor beneficia de indemnizatii de maternitate si drepturi de pensie,

in temeiul unei noi legislatii a UE

Lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi partenerii acestora se vor bucura de o mai bună protecţie socială – care include, pentru prima dată, dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi legislaţii a UE care intră în vigoare astăzi.Directiva privind lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi soţiile/soţii care îi ajută (Directiva 2010/41/UE ) abrogă şi înlocuieşte o lege anterioară (Directiva 86/613/CEE) şi îmbunătăţeşte drepturile în materie de protecţie socială a milioane de femei aflate în câmpul muncii, consolidând spiritul antreprenorial în rândul acestora.În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie.

„Odată cu intrarea în vigoare a acestei noi legi, Europa face un important pas înainte în ceea ce priveşte creşterea protecţiei sociale şi oferirea de drepturi economice şi sociale egale pentru bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă, precum şi pentru partenerii acestora”, a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie şi vicepreşedinte al Comisiei Europene.„Noua legislaţie europeană asigură egalitatea deplină, în practică, între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, promovând spiritul antreprenorial în rândul femeilor şi permiţându-le femeilor care desfăşoară o activitate independentă să se bucure de o mai bună protecţie socială.Solicit statelor membre să înceapă rapid punerea în aplicare a directivei, astfel încât cetăţenii noştri să simtă beneficiile acesteia în viaţa de zi cu zi.”

Parlamentul European a aprobat legislaţia la 18 mai, iar aceasta a fost susţinută de statele membre ale UE la 7 iunie (IP/10/966).Aceasta îmbunătăţeşte în mod considerabil protecţia, în special în caz de maternitate, a femeilor care desfăşoară o activitate independentă, precum şi a soţiilor sau a partenerelor de viaţă care ajută lucrătorii independenţi.Acestea au dreptul la o indemnizaţie de maternitate şi la un concediu de cel puţin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea.La nivelul UE, este prima dată când se instituie o indemnizaţie de maternitate în favoarea femeilor care desfăşoară o activitate independentă.

Noile norme contribuie şi la încurajarea spiritului antreprenorial, în general, şi în rândul femeilor, în special.La ora actuală, există în acest domeniu importante disparităţi între bărbaţi şi femei – numai 30% din antreprenorii europeni sunt femei.

În cele din urmă, dispoziţia privind protecţia socială în favoarea soţiilor/soţilor sau a partenerilor de viaţă care ajută lucrătorii ce desfăşoară o activitate independentă (recunoscuţi ca atare în dreptul intern) reprezintă o îmbunătăţire considerabilă faţă de directiva din 1986.Aceştia vor avea dreptul la asigurări sociale (precum pensiile), la fel ca şi lucrătorii înregistraţi efectiv ca desfăşurând o activitate independentă, în cazul în care statele membre oferă o astfel de protecţie acestor lucrători.Acest lucru va contribui la oferirea unui sistem mai bun de protecţie socială şi la prevenirea riscului de sărăcie în cazul femeilor.

Statele membre UE au la dispoziţie doi ani pentru a transpune directiva în dreptul lor intern.Doar în cazul unor dificultăţi speciale, această perioadă poate fi extinsă pentru alţi doi ani pentru a pune în aplicare dispoziţiile referitoare la soţiile/soţii sau partenerii care ajută lucrătorii ce desfăşoară o activitate independentă.

Context

Activitatea desfăşurată cu titlu independent este o formă de muncă cu o pondere semnificativă – deşi minoritară – în Europa, reprezentând aproximativ 16% din populaţia activă.

Aproximativ 11% din lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă din Europa fac apel la ajutorul soţiilor/soţilor sau al partenerilor de viaţă care lucrează în mod neoficial în mici întreprinderi familiale, cum ar fi exploataţiile agricole sau cabinetele medicale locale.Aceşti soţi/soţii sau parteneri sunt, în general, complet dependenţi de partenerul care desfăşoară o activitate independentă.Din acest motiv, aceştia se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie în cazul divorţului, al decesului sau al falimentului partenerului.

În ceea ce priveşte angajaţii, UE a adoptat recent o nouă directivă care îmbunătăţeşte dreptul la concediu parental (IP/09/1854), iar Parlamentul European analizează în prima lectură propunerea Comisiei de directivă revizuită privind concediul de maternitate (a se vedea şi IP/08/1450).

Pagini Utile

Informaţii suplimentare

Directiva privind egalitatea de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă

Politica şi legislaţia în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Femeile şi spiritul antreprenorial

Bucuresti, 04.08.2010

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *