free download 78 travel guides written by experts

Lucrarile Consiliului TTE – componenta telecomunicatii si societate informationala

{mosimage}În data de 11 decembrie a.c. s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările Consiliului TTE – componenta telecomunicaţii şi societate informaţională. Preşedinţia luxemburgheză a UE a fost reprezentată de Xavier Bettel, premierul Marelui Ducat al Luxemburgului și ministru pentru comunicații și media iar Comisia Europeană de Gunther Oettinger, Comisar pentru Societatea şi Economia Digitală. Delegaţia română a fost condusă de Marius Bostan, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.

Ministrul român a declarat la sfârșitul lucrărilor Consiliului TTE:
„În centrul preocupărilor noastre trebuie să se afle cetăţeanul. Consolidarea drepturilor consumatorilor va contribui la creșterea încrederii şi a gradului de utilizare a comunicatiilor în bandă largă. Obiectivul principal al Reformei Telecom ar trebui să fie creşterea competitivităţii, într-un spatiu al securităţii reţelelor şi informaţiei şi în condiţiile eliminării obstacolelor din mediul digital. Astfel, vom contribui la dezvoltarea economiei europene, cu beneficii semnificative pentru economia fiecărui stat membru în parte. Eliminarea rapida a barierelor si simplificarea reglementarilor ar putea aduce o crestere economica semnificativa si start-upurile inovative nu ar mai fi nevoite sa paraseasca Europa".

Ministrul Marius Bostan a susținut: „Reforma ar trebui să creeze un cadru favorabil investițiilor în dezvoltarea rețelelor de bandă largă, garantând totodată concurenţa, certitudine juridică și sporind posibilitatea consumatorilor de a alege, prin intermediul unor reglementări previzibile și consecvente. Dezvoltarea zonelor rurale, prin sporirea accesului şi a utilizării infrastructurii de bandă largă trebuie să reprezinte o prioritate în viitorul proces de revizuire legislativă. Obiectivul final al Reformei Telecom ar trebui să fie crearea unui sector al telecomunicațiilor solid și dinamic pentru ca Europa să poată exploata la maxim noile oportunităţi antreprenoriale şi în materie de inovare".

Totodată, ministru Marius Bostan a făcut următoarele precizări în legătură cu Reforma Telecom: „Spectrul de frecvențe radio este un domeniu cheie al Reformei Telecom, fiind necesară eliminarea treptată a obstacolelor apărute în calea utilizării sale eficiente, respectând, în același timp, competentele nationale ale statelor membre. Politica in domeniul serviciului universal ar trebui decisa de fiecare stat in parte".

Principalele rezultate ale Consiliului TTE au fost:

1. Consiliul a adoptat raportul de progrese al Președinției Luxemburgheze (PRES LU) privind propunerea de directivă referitoare la accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public.

Accesibilitatea site-urilor web se referă la principiile și tehnicile care trebuie avute în vedere în momentul realizării site-urilor web, cu scopul de a face accesibil conținutul acestora tuturor utilizatorilor, în special persoanelor cu handicap. Propunerea de directivă face referire doar la site-urile web ale organismelor din sectorul public având în vedere ca acestea furnizează informații și servicii esențiale pentru cetăţeni, iar cheltuielile publice în sine pot deja duce la crearea unei piețe sigure și semnificative pentru dezvoltatorii web.

2. Președinția Luxemburgheză a informat Consiliul asupra acordului politic atins la data de 7 decembrie a.c. între Consiliu, Parlamentul European și Comisie, cu privire la directiva NIS (directiva privind măsurile de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi informaţiei în Uniune).

Scopul directivei NIS este de a asigura un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi a informației, ceea ce înseamnă îmbunătățirea securității internetului şi a rețelelor private, precum şi a sistemelor informatice.

3. Revizuirea cadrului de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, Reforma Telecom.

Propunerea Comisiei referitoare la pachetul Telecom va fi prezentată, probabil, în cursul verii anului 2016. Aceasta reprezintă un element esențial al Strategiei Pieței Unice Digitale, care vizează promovarea investiţiilor durabile în dezvoltarea reţelelor de comunicații electronice de generație nouă, garantând totodată concurenţa și sporind posibilitatea consumatorilor de a alege, prin intermediul unor reglementări previzibile și consecvente.

Principalele concluzii ale dezbaterii, evidențiate și de România, sunt: necesitatea consolidării concurenței, stimularea investiţiilor, mai ales în zonele rurale, a inovării în sectorul comunicațiilor electronice, necesitatea unei abordări echilibrate și transparente de reglementare care să țină cont de utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio. Ministrul român a evidenţiat importanța consolidării drepturilor consumatorilor, atât în materie de acces și utilizare a reţelelor de comunicaţii electronice cât și în materie de protecţie a datelor cu caracter personal.

La puncte diverse, Comisarul Gunther Oettinger a prezentat situația actuală cu privire la transferul gestionării funcțiilor IANA (Autoritatea pentru asignarea adreselor IP) către comunitatea multiparticipativă și cu privire la procesul WSIS + 10. Ulterior, i-a informat, pe scurt, pe miniștrii UE cu privire la negocierile referitoare la societatea informațională și telecomunicații în contextul Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite (TTIP + Safe Harbour).

De asemenea, ministrul Marius Raul Bostan a efectuat azi, o vizită la Cartierul General al NATO, Bruxelles.

Reamintim că, în seara zilei de 10 decembrie a avut loc tot la Bruxelles dineul ministerial informal pe tema decalajelor în materie de dezvoltare a competențelor digitale, organizat de Xavier Bettel, premierul Marelui Ducat al Luxemburgului și de Comisarul Gunther Oettinger, eveniment la care a participat și ministrul Marius Bostan.

Din elementele discuţiilor dineului ministerial, s-au evidenţiat câteva aspecte susținute și de România: consolidarea competentelor digitale, la toate nivelurile: grădinițe, școli, universități, recalificarea și pregătirea continuă a lucrătorilor sunt esențiale pentru economia și societatea digitală.

În noul context al economiei digitale este recomandabilă o regândire a curriculei de învățământ, care să cuprindă și competențe digitale.

Pentru atingerea acestor obiective, este deosebit de importantă realizarea unei coordonări active, între factorii politici, decidenții din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, ai muncii, educației, reprezentanții mediului de afaceri, ai întreprinzătorilor și tuturor actorilor pieței.

Bucuresti, 12.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *