free download 78 travel guides written by experts

Lansarea volumului „Realitatea transdisciplinara”

Sâmbătă, 13 martie 2010, la ora 10:00, la Institutul Cultural Roman (Aleea Alexandru nr.38), va avea loc lansarea volumului Realitatea transdisciplinară – o fuziune de orizonturi ale teologiei, ştiinţei şi filosofiei, de Gabriel Memelis, Adrian Iosif şi Dan Răileanu, apărut la Curtea Veche Publishing. La eveniment vor fi prezenţi, alături de autorii lucrării, coordonatorii colecţiei „Ştiinţă şi religie”, Basarab Nicolescu şi Magda Stavinschi.

Volumul Realitatea transdisciplinară propune dialogul dintre ştiinţe şi spiritualitate   într-o manieră novatoare, eliberată de clişeele proprii abordărilor fie excesiv prudente, fie prea grăbit sincretice. Proiectând acest dialog atât într-un context general religios, cât şi – mai ales – în cel al teologiei şi spiritualităţii Răsăritene, el încearcă, pe fond, să reformuleze datele unei probleme care poate oricând suscita un considerabil interes cultural: contribuţia creştinismului la modernitate, dar şi prezenţa sa în postmodernitate. Există, în general, o compatibilitate structurală între religie şi ştiinţă, în măsură să schimbe fundamental percepţia omului de astăzi asupra acestei puneri în relaţie? Este posibilă o convergenţă a perspectivelor teologiei creştine Răsăritene, ştiinţei moderne a naturii şi filosofiei asupra realităţii? Răspunsul pe care volumul  ni-l oferă este nu de puţine ori original, păstrându-se în acelaşi timp sub exigenţele cele mai stricte ale specialităţii.

Bucuresti, 10.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *