Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Lansarea Schemelor de Grant din cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman: participare record

Pe data de 29 mai a.c. a avut loc lansarea oficială a celor două scheme de grant din cadrul Fondurilor Tematice Participarea Societăţii Civile şi Parteneriate şi Experţi. Acţiunea a fost derulată în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, prin intermediul consorţiului format din KEK-CDC Consultants, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi Fundaţia pentru Parteneriat, în calitate de Organism Intermediar Elveţian (OIE). , In cadrul acestei prime runde de finanțare, vor fi acordate granturi în valoare totală de 5.100.000 CHF. Peste 300 de reprezentanţi ai sectoarelor neguvernamental şi public au participat la evenimentul care a avut loc în Bucureşti. Excelenţa Sa,  Domnul Jean – Hubert Lebet, Ambasadorul Elveţiei în România, a fost prezent şi a subliniat importanţa Programului, menit să sprijine dezvoltarea societăţii româneşti.

Fondurile Tematice Participarea Societăţii Civile şi Parteneriate şi Experţi au atras o participare record la evenimentul de lansare desfăşurat în Bucureşti, pe data de 29 mai. Peste 300 de reprezentanţi ai sectoarelor public şi neguvernamental au fost prezenti, interesaţi de posibilităţile de finanţare oferite în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Evenimentul a fost deschis de către Excelenţa Sa, Domnul Jean – Hubert Lebet, Ambasadorul Elveţiei în România. Domnia sa a accentuat importanța derulării Programului de Cooperare, în contextul sprijinirii societăţii romaneşti către o dezvoltare durabilă şi sustenabila.

Doamna Elena Georgescu, Director General Adjunct, Unitatea Naţională de Coordonare (Ministerul Finanţelor Publice) şi domnul Thomas Stauffer, Şeful Biroului Contribuţiei Elveţiene la Bucureşti şi au vorbit despre obiectivele Programului şi despre buna cooperare elveţiano – română.

Programul de Cooperare Elveţiano–Român îşi propune să finanţeze proiecte ale căror obiective vin în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale societăţii româneşti.

Programul cuprinde, printre altele, două fonduri tematice, care au fost prezentate în cadrul evenimentului, respectiv Fondul de reformă privind participarea societăţii civile şi Fondul pentru parteneriate şi experţi.

Prima Cerere de propuneri de proiecte lansată în data de 10 mai 2012 în cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, pune la dispoziţia organizaţiilor 2.000.000 CHF – pentru Componenta Social şi 600.000 CHF – pentru Componenta Mediu şi are ca obiectiv consolidarea organizaţiilor neguvernamentale din România şi susţinerea participării lor active în procesul formulării de politici.

Prima Cerere de propuneri de proiecte lansată în 21 mai 2012 în cadrul Schemei de grant pentru Parteneriate îşi propune să contribuie la promovarea şi consolidarea parteneriatelor instituţionale dintre partenerii români şi elveţieni, pentru a contribui la soluţionarea provocărilor specifice dezvoltării, la întărirea capacităţii şi structurilor partenerilor instituţionali români, pentru a beneficia de valoarea adăugată elveţiană şi a contribui la întărirea parteneriatelor. Suma disponibilă spre finanţare este de 2.500.000 CHF.

Sesiunea de informare, parte integrantă a evenimentului, a furnizat detalii referitoare la cele două Cereri de propuneri de proiecte, iar reprezentanţii OIE au răspuns întrebărilor adresate de participanţi. S-a remarcat un interes sporit fata de schemele de grant prezentate, precum şi o mare diversitate a tematicii întrebărilor din public.

Evenimentul de la Bucureşti deschide seria sesiunilor de informare ce vor avea loc în cursul lunii iunie în următoarele oraşe din ţară: Braşov, Călăraşi, Craiova, Cluj, Galaţi, Iaşi şi Timişoara.

Despre KEK-CDC Consultants

KEK-CDC Consultants este o companie înfiinţată în anul 1983, ale cărei servicii axate pe planificare, monitorizare şi evaluare a proiectelor, programelor şi politicilor, în contextul dezvoltării internaţionale, sunt oferite organizaţiilor din sfera administraţiei publice şi nonprofit. În prezent, KEK-CDC Consultants deţine competente în dezvoltarea de strategii şi concepte, dezvoltarea unor sisteme de management al calităţii (monitorizare, sisteme de certificare), dezvoltare organizaţională, moderare şi facilitare. www.kek.ch

Despre Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

FDSC este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, în cadrul unei iniţiative a Comisiei Europene. În cei peste 15 ani de activitate, FDSC a acumulat o vastă experienţă în gestionarea şi alocarea fondurilor către organizaţii neguvernamentale – peste 1700 de proiecte finanţate, cu un buget total de peste 70 de milioane de euro. Uniunea Europeană (programele Phare adresate societăţii civile), Banca Mondială, Charity Know How, USAID, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (Fondul ONG 2004 – 2009) sunt câţiva dintre donatorii pentru care FDSC a realizat managementul programelor de finanţare derulate în România. www.fdsc.ro

Despre Fundaţia pentru Parteneriat

Fundația pentru Parteneriat a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităţilor în șase ţări din Europa Centrală și de Est. Fundaţia dezvoltă și implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa tehnică, instruirea precum şi programe operaţionale specifice. Până în prezent fundația a finanțat peste 750 de proiecte prin interemdiul a 11 programe de finanțare. www.repf.ro

Despre Programul de Cooperare Elveţiano-Român

Programul de Cooperare Elvetiano-Român îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare. Suma alocată României în cadrul acestei asistenţe financiare este de 181 mil. CHF, perioada de angajare a fondurilor fiind de 5 ani de la data aprobării creditului cadru de către Parlamentul elveţian, iar cea a plăţii efective de 10 ani.

Bucuresti, 05.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *