free download 78 travel guides written by experts

Lansarea proiectului „Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca

si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne”

Asociaţia Aeroporturilor din România (AAR), în parteneriat cu SIVECO Romania, implementează începând cu data de 03.01.2011, proiectul strategic „Formare profesională în transportul aerian: securitatea în muncă şi protecţia mediului în utilizarea tehnologiilor moderne” – POSDRU/81/3.2/S/59569.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni şi este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea adaptabilităţii angajaţilor din domeniul transportului aerian şi asigurarea calităţii proceselor şi serviciilor de transport aerian prin furnizare de formare profesională de calitate, bazată pe metode interactive şi tehnologie modernă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
· Promovarea formelor flexibile de organizare a muncii în paralel cu îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi introducerea de noi practici de lucru în transportul aerian;
· Dezvoltarea pregătirii profesionale specifice a angajaţilor din transporturile aeriene în domeniile noilor tehologii (inclusiv TIC – Tehnologie Informaţională & Comunicaţională), securităţii şi siguranţei aeroportuare, sănătăţii şi securităţii în muncă şi protecţiei mediului. Grupul ţintă va beneficia de noi cunoştinţe, abilităţi şi de recunoaşterea la nivel naţional a acestora;
· Conştientizarea necesităţii creării unei culturi privind protecţia mediului înconjurător în domeniul transportului aerian.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru că dezvoltă, perfecţionează şi certifică abilităţi şi competenţe cerute de piaţa muncii şi asigură oportunităţi sporite pentru 600 de angajaţi din transportul aerian.

Bucuresti, 24.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *