free download 78 travel guides written by experts

Lansarea primului volum din seria Fundoianu – Fondane

Opere I, Poezia antumă

Marţi, 6 martie, ora 18.30, Editura ART vă invită la librăria Bastilia, în Piaţa Romană nr. 5, unde va avea loc lansarea primului volum al seriei Fundoianu – Fondane: Opere I, Poezia antumă.

Invitaţi:
Nora Iuga
Geo Şerban
Paul Cernat
Mircea Martin

„N-am să-mi iert niciodată că nu mi-am notat spusele lui, truvaiurile, salturile unei gândiri deschise spre toate  orizonturile, luptând permanent cu tirania şi mediocritatea evidenţelor, gândire însetată de propriile ei contradicţii şi parcă îngrozită că ar putea izbândi.”
Emil Cioran despre B. Fondane (Exerciţii de admiraţie)

Seria Fundoianu – Fondane
Opere I, Poezia antumă

Ediţia de faţă îşi propune să descopere şi/sau să redescopere pentru publicul român un foarte important autor.

Născut în 1898, la Iaşi, într-o familie evreiască, a cărei ramură maternă număra câţiva cărturari de marcă, B. Wechsler va deveni sub numele de B. Fundoianu un publicist remarcabil şi un poet care va reformula lirismul românesc, iar sub numele de Benjamin Fondane va semna scenarii de film, piese de teatru, eseuri filosofice şi poeme care l-au impus în elita intelectualităţii franceze.

Comentator literar şi politic de o luciditate excepţională, vecină uneori cu profeţia, apropiat de mediile Avangardei, dar adversar al oricărui extremism străin de spiritualitate şi de cultură, Funsoianu-Fondane a sfidat calomnia împrejurărilor istorice şi a crezut în destinul operei sale: Fundoianu-Fondane este un autor peren, adică actual.
Editorii

„Ceea ce în anii puţini ai afirmării sale (1917-1922) nu avea cum să se vadă prea clar, ceea ce s-a uitat prea uşor în perioada imediat următoare – şi după aceea – ni se înfăţişează astăzi ca o certitudine: B. Fundoianu a fost una dintre minţile cele mai luminate, una dintre sensibilităţile cele mai aderente la adevărata noutate, unul dintre avanposturile conştiinţei estetice româneşti interbelice. […]

Locul lui Fundoianu în poezia românească este după Arghezi şi Bacovia, care l-au înrâurit, şi după Blaga, dar înaintea lui Adrian Maniu, a lui Ion Pillat, a lui Voiculescu şi chiar a lui Vinea.”
Mircea Martin

„Ca viziune artistică, Fundoianu e mult mai aproape de Chagall sau Soutine, şi prin aceasta de poeţii expresionişti, decât de Francis Jammes. În ciuda aparentului lor bucolism, Priveliştile comunică o nelinişte adâncă şi secretă. E cântată nu natura, ci «sufletul» ei demonic nevăzut.”
Ovid. S. Crohmălniceanu

Femeie luminoasă ca şesurile-n toamnă,
dă-mi gâtul tău, cuib moale cu paseri de azur,
dă-mi mânele, mai pure ca pietrele din râuri –
femeie cu gândirea ca un polen netrebnic
şi carnea ca oricare gândire mai zămoasă.

Femeie, pământ negru, te vreau şi te iubesc,
te vreau, cum vreau, femeie, pământul bun şi negru,
pământ proaspăt în care dormiră toţi ai mei,
pământ proaspăt în care mi-i tânără chemarea,
pământul unde-n urmă vreau să adorm şi eu.

Şi vreau în ciuda celui ce seamănă-n deşert
nisip şi foc, cu umbra la brâu şi soare-n ceafă –
grăuntelui lumină să-i dăruiesc şi apă;
aş vrea să-l ar, să-l seamăn, să-l secer şi să-l macin,
şi-aş vrea s-adorm cu grâul cel bun la căpătâi,
pământ, matrice dată din ziua cea dintâi,
în care mă aşteaptă, ca-ntr-o oglindă, chipul.
(Femeie luminoasă…)

„Pentru spiritul poetului mistuit de pasiunea cunoaşterii, existenţa elementară, vegetativă, nu poate fi o soluţie: un nou spaţiu se cere deci inventat. Fundoianu prelungeşte astfel o temă deja consacrată de simbolismul din care el însuşi se desprinsese. O face însă cu o energie nouă şi cu o cutezanţă a expresiei trădând o altă vârstă a poeziei.”
Ion Pop

B. Fundoianu (14 noiembrie 1898 – 2 octombrie 1944, lagărul nazist de exterminare Auschwitz, Polonia), cunoscut şi sub numele de Benjamin Fondane, a fost un poet, critic, eseist şi teoretician literar franco-român de etnie evreiască.

Ediţie critică de Paul Daniel, George Zarafu şi Mircea Martin
Cuvânt-înainte şi prefaţă de Mircea Martin
Postfaţă de Ion Pop
Cronologia vieţii şi a operei şi sinopsis al receptării de Roxana Sorescu
386 p, hardcover,130×200
ISBN: 978-973-124-697-0
Preţ: 29,9 lei

Bucuresti, 05.03.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *