free download 78 travel guides written by experts

La solicitarea Comisiei Europene, AVAS a revocat ofertele de vanzare

pentru trei institute de cercetare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a revocat ofertele de vânzare a pachetelor de acţiuni deţinute la INAR S.A. Braşov (ofertă publicată în 26 mai 2008), ITEC S.A. Brazi (ofertă publicată în data de 26 mai 2008) şi ISCIR CERT S.A. Bucureşti (ofertă publicată în 7 aprilie 2008). Menţionăm că, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2008, a fost instituit mecanismul informal de preconsultare a experţilor DG Competition din cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles cu autorităţile române. În cadrul acestui mecanism, AVAS a transmis Comisiei Europeană H.G. nr. 2193/2004, act normativ în baza căruia se derulează privatizarea societăţilor comerciale din domeniul cercetării-dezvoltării.

Referitor la procedura de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul cercetării-dezvoltării, reprezentanţii DG Competition – Comisia Europeană au solicitat autorităţilor române să suspende imediat aceste măsuri (vânzarea societăţilor comerciale din domeniul cercetării-dezvoltării conform prevederile H.G. nr. 2193/2004) prin schimbarea abordării privatizării.

Ca urmare, pentru a evita declanşarea procedurii de investigare asupra procedurii de privatizare aplicată de AVAS în baza H.G. nr. 2193/2004 şi emiterea unui ordin de suspendare de către Comisia Europeană, Autoritatea a decis încetarea oricărui proces de privatizare pentru societăţile comerciale din domeniul cercetării – dezvoltării privatizabile în baza H.G. nr. 2.193/2004, respectiv revocarea ofertelor de vânzare.

În conformitate cu prevederile art. 12, alin (2) din H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, se vor restitui integral tuturor potenţialilor ofertanţi sumele plătite de aceştia, reprezentând contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces în societatea comercială şi/sau a taxei de participare la licitaţie, precum şi contravaloarea garanţiei de participare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data revocării ofertei.

Bucuresti, 30.06.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *