free download 78 travel guides written by experts

La RULMENTUL S.A. Brasov a fost convocata AGEA

Administratorul special al S.C. RULMENTUL S.A. Braşov a convocat, la solicitarea AVAS în calitate de acţionar deţinând 50,8924% din capitalul social al RULMENTUL S.A. Braşov, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27 iunie 2007, orele 9,00.

Printre punctele introduse pe Ordinea de zi a AGEA, publicată şi în Convocator, se află:

§         Adoptarea hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară;
§        Încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie şi numirea unui administrator unic până la numirea lichidatorului, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 137/2002;

§         Revocarea auditorului financiar;

§         Numirea cenzorilor societăţii ;

§         Aprobarea datei de 13 iulie 2007 ca dată de înregistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul S.C. RULMENTUL S.A. Braşov. Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării generale toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la sfârşitul zilei de 22 iunie 2007, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se reprogramează, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii, în data de 28 iunie 2007, orele 9,00.

Bucuresti, 25.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *