bucharest tech week 2021

La Rulmentul Brasov poate fi declansata procedura lichidarii voluntare

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC RULMENTUL SA Braşov,  a aprobat astăzi, 28 iunie, cu majoritate de voturi, programul de restructurare totală a societăţii, program ce include şi adoptarea măsurii de dizolvare si lichidarea voluntară a societăţii. Programul de restructurare este aplicat conform prevederilor OUG nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi / sau privatizarea unor societăţi comerciale din portofoliul AVAS şi a fost discutat şi aprobat de către Consiliul de Supraveghere şi Îndrumare al Autorităţii.
Prin aplicarea acestui program se urmăreşte vânzarea, de către lichidator, a modulului viabil de fabricaţie rulmenţi şi a celorlalte active, în vederea continuării producţiei de rulmenţi şi a reangajării forţei de muncă locale specializată în acest domeniu.

Lichidarea voluntară a fost suspendată până acum, deoarece, după adoptarea deciziilor AGEA din 6 martie, caţiva acţionari ai societăţii,  printre care si SSIF ORIZONT VEST SA Oradea, au formulat cerere de chemare în judecată a societăţii. Reclamanţii au solicitat suspendarea hotărârii AGEA pe cale de ordonanţă preşedinţială şi au obţinut soluţie favorabilă definitivă şi irevocabilă, până la judecarea cauzei pe fond. La termenul din data de 19 iunie instanţa de judecată a dat un nou termen de judecare pentru data de 4 septembrie, până când vor trebui asigurate răspunsuri la interogatoriul dispus de instanţă.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 3/2007: “Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, se suspendă până la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau activelor societatii, dar nu mai tarziu de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Având în vedere că soluţia pe fond va fi dată după 15 august, dată la care societatea va intra sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, iar lichidatorul nu este încă selectat, în vederea aplicării strategiei AVAS cu privire la SC RULMENTUL SA a fost reconvocată AGEA de astăzi, având pe Ordinea de zi anularea efectelor hotărârii AGEA din data de 6 martie si adoptarea hotărârii de lichidare voluntară.

În aceste condiţii, AVAS poate continua procesul de trecere în proprietate privată a SC Rulmentul SA Braşov prin numirea lichidatorului care, ulterior, va vinde modulul viabil de fabricaţie a rulmenţilor.

Bucuresti, 28.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *