metalshow

La AVAS s-au inregistrat doua oferte pentru privatizarea

INAR S.A. Bucureşti

Doi potenţiali investitori au depus, luni, 26 februarie 2007, oferte pentru cumpărarea pachetului de acţiuni reprezentând 57,10% din capitalul social al INAR (Institutul Naţional de Autovehicule Rutiere) S.A. Braşov. Ofertanţii pentru cele 476.180 acţiuni sunt:

    * Consorţiu/grup de investitori format din Confind S.R.L. Câmpina, Proincecop S.R.L. Braşov şi Gheorghe Robu, persoană fizică română;
    * Consorţiu/grup de investitori format din Neculaie Ioan  şi Radu Gavril Florin, persoane fizice române.

În prezent, procesul de privatizare este la etapa în care comisia de privatizare analizează documentele de precalificare depuse de ofertanţi.

Trecerea în proprietate privată se va realiza conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor H.G. nr. 2193/2004, act normativ prin care se urmăreşte protejarea institutelor de cercetare la momentul trecerii lor în proprietate privată astfel încât să nu devină ţinta unor investitori care vor să facă alt tip de afacere decât cea de cercetare – dezvoltare.

Metoda de privatizare este negocierea cu selecţie pe bază de oferte tehnice, în cadrul căreia oferta tehnică va deţine o pondere de 60%.

Pentru a putea participa la negociere, ofertanţii trebuie să prezinte dovada îndeplinirii cumulative a unor criterii de precalificare.

Informaţii de background:

INAR S.A. a fost lansat la privatizare în 30 ianuarie 2007 şi activează în domeniul cercetării şi dezvoltării în ştiinţe fizice şi naturale. Ceilalţi acţionari ai societăţii sunt: SIF Transilvania cu o cotă de 38,99% şi persoane fizice cu 3,91%.

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de precalificare:

   1. inexistenţa sancţiunilor penale pentru săvârşirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare –  criteriu eliminatoriu;
   2. experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării pentru ramura de ştiinţă a societăţii comerciale de cercetare – dezvoltare sau pentru o ramură înrudită;
   3. bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

Bucuresti, 27.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *