free download 78 travel guides written by experts

Italia, Bulgaria si Romania au incalcat dreptul comunitar in ceea ce priveste serviciul 112

Norme în domeniul telecomunicaţiilor

În cadrul unei noi runde de proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în domeniul telecomunicaţiilor, Comisia Europeană, în calitate de gardian al tratatelor, a decis astăzi să iniţieze o procedură judiciară împotriva Italiei privind eficacitatea numărului unic european pentru apeluri de urgenţă 112. Comisia a trebuit, de asemenea, să defere Bulgaria şi România Curţii Europene de Justiţie pentru inaccesibilitatea serviciului 112 şi pentru lipsa informaţiilor privind localizarea apelantului în ceea ce priveşte apelurile către 112. „Cu toate că atât Bulgaria, cât şi România au depus eforturi pentru instituirea numărului unic european pentru apeluri de urgenţă 112, nu ne putem declara multumiţi atunci când este în discuţie siguranţa cetăţenilor noştri. Orice întârziere înregistrată în implementarea serviciului 112 poate pune în pericol viaţa şi sănătatea călătorilor. Solicit României şi Bulgariei să implementeze integral şi rapid serviciul 112”, a declarat Viviane Reding, Comisarul UE pentru telecomunicaţii. „Insist, de asemenea, ca Italia să se asigure că toate apelurile către 112 sunt prelucrate de toate centrele de preluare a apelurilor la fel de eficient ca şi apelurile către alte numere de urgenţă naţionale, astfel încât cetăţenii europeni să beneficieze de ajutorul de care au nevoie.”  

Normele europene în domeniul telecomunicaţiilor prevăd obligaţia statelor membre de a se asigura că numărul unic european pentru apeluri de urgenţă 112 poate fi apelat gratuit de pe întreg teritoriul naţional de la orice tip de telefon.  Ele trebuie, de asemenea, să se asigure că apelurile către numărul 112 sunt preluate şi prelucrate eficient, precum şi că operatorii furnizează serviciilor de urgenţă informaţii referitoare la localizarea apelantului.

Comisia trimite astăzi o scrisoare de notificare formală Italiei, referitoare la eficacitatea cu care sunt prelucrate şi preluate apelurile către serviciul 112. Diferitele sisteme de intervenţie de urgenţă din multe state membre, inclusiv Italia, în special poliţia, ambulanţa, serviciile de pompieri şi de salvare utilizează sisteme separate de centre de preluare a apelurilor, care pot fi accesate la numere de telefon diferite. Aceste state membre trebuie să se asigure că apelurile către serviciul 112 sunt prelucrate şi preluate într-un mod la fel de eficace ca şi apelurile efectuate către alte numere de urgenţă naţionale. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în Italia, deoarece centrele de preluare a apelurilor ale serviciilor de urgenţă însărcinate cu recepţionarea apelurilor efectuate către serviciul 112 transferă apelanţii către centrele altor servicii de urgenţă solicitate.

Astăzi, Comisia a decis de asemenea să defere Bulgaria şi România Curţii Europene de Justiţie. Înainte de a se ajunge la această etapă, s-au transmis scrisori oficiale de notificare Bulgariei, în octombrie 2007 (IP/07/1530) şi României, în noiembrie 2007 (IP/07/1785). În aprilie 2008 s-au transmis ambelor ţări avize motivate – ultimul „avertisment” în cadrul acestei proceduri – referitoare la funcţionarea corespunzătoare a serviciului 112 (IP/08/519).  În Bulgaria, serviciul 112 nu este încă funcţional la nivel naţional. În România, nu se furnizează pentru toate apelurile (IP/08/358) informaţii referitoare la localizarea apelantului, care ajută serviciile de urgenţă să găsească victimele accidentelor.  Cu toate acestea, având în vedere eforturile depuse în prezent în ambele state membre pentru ca serviciul 112 să devină complet funcţional până la sfârşitul anului, Comisia amână cu trei luni punerea în aplicare a deciziei luate astăzi, pentru a le acorda o ultimă şansă de a remedia deficienţele semnalate. În cazul în care nu se constată conformitatea deplină în următoarele trei luni, cauzele vor fi aduse în faţa Curţii Europene de Justiţie. „Mă aştept ca autorităţile bulgare şi române să trateze cu seriozitate numeroasele angajamente politice pe care le-au luat în legătură cu garantarea funcţionării complete a serviciului 112. Termenul limită pentru ca serviciul 112 să devină complet funcţional în aceste state a fost 1 ianuarie 2007, astfel încât decizia luată astăzi de a deferi ambele ţări Curţii de Justiţie va fi pusă în aplicare fără întârziere, dacă, până la sfârşitul anului, se iveşte cea mai mică îndoială că legislaţia comunitară nu este respectată”, a declarat Comisarul Reding.   

Context:
Numărul 112 a fost introdus în 1991 pe lângă numerele de urgenţă naţionale ca număr unic european pentru apeluri de urgenţă, în toate statele membre ale UE, pentru a face mai accesibile serviciile de urgenţă.  Din 1998, statele membre sunt obligate, în temeiul normelor comunitare, să garanteze că toţi utilizatorii serviciilor de telefonie fixă şi mobilă pot apela gratuit serviciul 112. Din 2003, operatorii telefonici trebuie să furnizeze serviciilor de urgenţă informaţii referitoare la localizarea apelantului.

Din 2006, Comisia a iniţiat procedurile de încălcare a dreptului comunitar (inclusiv această rundă) împotriva a 14 state membre pentru probleme legate de localizarea apelantului, împotriva a două state membre pentru aspecte legate de accesibilitatea serviciului 112 şi împotriva unui stat membru pentru probleme legate de prelucrarea apelurilor către serviciul 112.  

Opt dintre cauzele legate de localizarea apelantului au fost închise, deoarece statele membre au remediat situaţia. De asemenea, Comisia a fost în măsură să închidă una dintre cauzele legate de accesibilitatea serviciului 112. Curtea Europeană de Justiţie a pronunţat deja hotărâri pentru două dintre cauzele de încălcare a dreptului comunitar în ceea ce priveşte serviciul 112, constatând o încălcare a acestuia în sensul că informaţiile referitoare la localizarea apelantului au fost doar parţial disponibile în Slovacia (Hotărârea din 25 iulie 2008) sau nu au fost disponibile deloc, pentru niciun apel către serviciul 112 efectuat de la telefoane mobile în Lituania (Hotărârea din 11 septembrie). În prezent, Curtea examinează alte două cauze (Italia şi Țările de Jos), iar decizia Comisiei de a deferi Polonia Curţii este suspendată până la efectuarea verificărilor privind eficacitatea serviciului 112 în acest stat.

S-a inclus în anexă o prezentare a procedurilor de încălcare a dreptului comunitar.
În iunie 2008, Comisia a lansat un nou site web destinat serviciilor 112 care furnizează informaţii în toate limbile oficiale ale UE cetăţenilor care călătoresc în UE //ec.europa.eu/112

Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de încălcare a normelor UE în domeniul telecomunicaţiilor în această rundă, vă rugăm să consultaţi IP/08/1343 şi IP/08/1344.

Bucuresti, 18.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *