Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Integrarea analizelor OLAP

destinate middle si top managerilor,  în modulele sistemului informatic ERP DataLight Enterprise

În luna aprilie AttoSOFT  SRL a încheiat cu succes testele privind integrarea analizelor OLAP în modulele ERP-ului DataLight Enterprise.  Testele efectuate au vizat atât integrarea corectă cu bazele de date ale ERP-ului – practic crearea unui cub multidimensional de date, cât şi creşterea vitezei de raportare, în special în cazul bazelor de date mari şi foarte mari.

Noul mecanism de raportare va fi disponibil în prima fază pentru analize statistice ale intrărilor, vânzărilor şi stocurilor, în cadrul modulului Gestiune 3.0. Începând cu data de 1 Iunie 2006,  modulul de rapoartare OLAP va fi extins şi la celelalte module din ERP-ul AttoSOFT DataLight Enterprise.

Modulul OLAP a fost conceput în mod special pentru persoanele din middle-management  (managerii diverselor departamente) şi pentru top-managementul organizaţiei. În acest scop, raportările se regăsesc fie in modulele ERP-ului ca informaţii particulare, specifice acelui modul, dar şi ca raportări statistice generale, pentru top-management. Principalul element urmărit în acest proiect a fost uşurinţa cu care se pot configura aceste raportări de către utilizatori care nu sunt foarte familiarizaţi în utilizarea sistemelor IT. Practic, după un instructaj de 5 minute, un manager poate configura rapoarte complexe prin simple acţiuni de tip drag&drop cu mouse-ul.
Modulul OLAP cuprinde în prezent şi mecanisme de analiză, cum ar fi analiza de tip ABC sau de tip Pareto (80/20). În plus, mecanismele de analiză sunt completate de sisteme de previziuni statistice, pentru a realiza extrapolări ale informaţiilor actuale pe o perioadă mai mare de timp.

Prin lansarea pe piaţă a modulului OLAP, AttoSOFT SRL continuă seria acţiunilor care vor transforma sistemul ERP DataLight Enterprise într-o unealtă de bază în ceea ce priveşte managementul organizaţiilor de talie medie şi mare. Exploatarea datelor primare, aflate deja în baza de date, poate aduce un plus de rentabilitate organizaţiilor prin adoptarea de decizii bine fundamentate, în timp real.

Despre OLAP
OLAP este acronimul pentru On Line Analytical Processing, respectiv Procesarea Analitică Rapidă. OLAP este de fapt o abordare particulară pentru obţinerea rapidă a unor informaţii în urma interogării unei baze de date. Bazele de date configurate să folosească OLAP sunt gândite într-un model special, multidimensional, al datelor. Acesta este de fapt şi secretul succesului tehnicilor de tip OLAP, având în vedere că viteza de lucru cu acest mecanism, în special cu baze de date mari, depinde în mare măsură de modul în care s-a creat această bază de date multi-dimensională.
OLAP este doar o parte a unui domeniu mult mai larg, cunoscut sub denumirea de Business Inteligence. Acest domeniu presupune o analiză a mediului în care îşi desfăşoară activitatea firma, folosind pentru aceasta un set de date primare, de obicei date interne, care s-au acumulat în bazele de date ale firmei, dar şi date secundare, din surse externe (informaţii despre concurenţă, nevoile clienţilor, etc). Alături de OLAP, în cadrul domeniului Business Inteligence se încadrează şi alte “unelte” de analiză, cum ar fi Data Mining (identificarea şi extragerea informaţiilor relevante pentru analiză), Forecasting (previziuni) şi multe altele, în funcţie de natura afacerii şi a datelor pentru analizat. AttoSOFT  SRL intenţionează să investească mai multe resurse pentru completarea sistemului Business Inteligence, ca factor deosebit de important, dacă nu vital în supravieţuierea şi dezvoltarea firmelor după integrarea in UE.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vizitaţi www.attosoft.ro şi www.mymanager.ro.

Bucuresti, 23.05.2006

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *