Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Întărirea profitabilă a sinergiilor între turism și cultură

Fondarea Grupului de Lucru inițiat de CED (FITUR – Madrid, ianuarie 2020)

Încă din anul 2015, Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) și ONESCO au organizat împreună conferințe mondiale în scopul îmbunătățirii transpunerii sinergiilor între turism și cultură, în cele mai diverse domenii.

Cu ocazia Târgului Internațional de Turism FITUR (Madrid, ianuarie 2020), a fost fondat Grupul de Lucru în domeniul Sinergiilor între Turism și Cultură, cu următoarele obiective centrale:
1. stabilirea mecanismelor de colaborare între membrii UNWTO și alte organizații și experți implicați în crearea sinergiilor între turism și cultură;
2. schimbul de cunoaștere și puncte de vedere privind aceste sinergii și identificarea viitoarelor provocări și oportunități, îndeosebi referitoare la destinațiile de ospitalitate turistică;
3. formularea unui program anual de lucru și dezvoltarea fondurilor și resurselor necesare realizării acestuia.

CED logo

Membrii grupului de inițiativă sunt, alături de CED, următorii: Universitatea George Washington; Chameleon Strategies (Thailanda); CETT – Centru de Studii pentru Turism (Barcelona); Universitatea din Quebec (Montreal), însă din listă fac parte numeroase alte organizații și companii de prestigiu la nivel internațional și național, situate în state precum China, Japonia, Maroc, Peru, Rusia, Hong Kong, Franța etc.

Pentru implementarea obiectivelor, a fost stabilită o Foaie de Parcurs care include activități precum: stimularea creșterii vizibilității angajamentelor și acțiunilor întreprinse prin publicarea lor pe siteul web al fiecărui membru; promovarea, cel puțin o dată pe an, a câte unui studiu de caz de succes, care să fie preluat de către buletinul informativ al membrilor grupului de lucru; stimularea includerii, în programele de formare și cercetare în domeniul turistic, a unor teme legate de sinergiile între turism și cultură.

În mod evident, organizațiile patronale și profesionale în domeniul turismului cultural, cât și al conservării tradițiilor culturale și promovării inovației prin sinergii între turism și cultură, în special la nivelul marketingul destinațiilor de ospitalitate (OMD) din România, sunt așteptate, iar lista membrilor afiliați la nivel internațional rămâne deschisă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *