Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Întâlnirea comisarului european Corina Crețu cu ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, l-a primit astăzi la Bruxelles pe ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan. Cei doi înalţi oficiali au discutat despre stadiul implementǎrii politicii de coeziune în România.

În cadrul întâlnirii, comisarul european a subliniat rolul capital al politicii de coeziune în dezvoltarea ţǎrii:

Comisia Europeana
,,Mai mult de jumǎtate din totalul bugetului de investiţii publice este reprezentat de fonduri europene şi, în aceste condiţii, este esenţial ca aceste fonduri sǎ fie investite într-o manierǎ strategicǎ şi în concordanţǎ cu prioritǎţile de investiţii ale României. Domnul ministru de finanţe, Viorel Stefan, m-a asigurat de existenţa resurselor necesare cofinanţǎrii naţionale pentru a facilita implementarea proiectelor”.

Totodatǎ, cu scopul de a eficientiza acest proces, înaltul oficial european a indicat nevoia întǎririi capacitǎţii administrative a beneficiarilor şi susţinerea lor în dezvoltarea de proiecte mature.

,,România are nevoie de proiecte de bunǎ calitate şi pentru aceasta sunt necesare proceduri simplificate şi o capacitate administrativǎ consolidatǎ. Serviciile din subordinea mea sunt întotdeauna pregǎtite sǎ ofere asistenţǎ administraţiei naţionale”, a mai declarat Corina Creţu.

Context

În perioada 2014–2020, România beneficiazǎ de o alocare de peste 30 miliarde de euro din Fondurile structurale şi de investiţii europene.

Investiţiile au în vedere, printre altele, atingerea ţintei de 2% din PIB alocaţi cercetǎrii, creşterea procentului de energie din surse regenerabile la pânǎ 24% din total, reducerea numǎrului persoanelor în pericol de sǎrǎcie sau excluziune cu 580.000, faţǎ de anul 2008, şi îmbunǎtǎţirea eficienţei administrative prin reforme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *