free download 78 travel guides written by experts

Instrument UE de microfinantare in valoare de 100 de milioane EUR

pentru a ajuta somerii sa infiinteze mici intreprinderi

Comisia Europeană a propus astăzi crearea unui nou instrument de microfinanţare care să ofere microcredite micilor întreprinderi şi persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă şi doresc să înfiinţeze o mică întreprindere.Bugetul iniţial va fi de 100 de milioane EUR, preconizându-se că această sumă va mobiliza peste 500 de milioane EUR în cadrul unei iniţiative comune cu instituţii financiare internaţionale, în special cu Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI).Noul instrument reprezintă una dintre acţiunile anunţate în comunicarea Comisiei intitulată „Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă” din 3 iunie (a se vedea IP/09/859 şi MEMO/09/259).

„Criza economică va provoca pierderea a 3,5 milioane de locuri de muncă în UE în cursul acestui an.Din cauza crizei financiare, cei ce doresc să lanseze sau să dezvolte propriile activităţi economice nu mai reuşesc să obţină credite”, a arătat Vladimír Špidla, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.„În contextul actualei recesiuni, dorim ca şomerii să aibă posibilitatea unui nou început datorită accesului facilitat la creditele destinate lansării sau dezvoltării de noi întreprinderi.De asemenea, dorim să ajutăm micile întreprinderi să se dezvolte, chiar şi în condiţii de criză.Astfel, se va contribui la crearea de noi locuri de muncă.UE poate crea o valoare adăugată reală prin intermediul valorificării la maximum a cooperării cu Grupul BEI, ceea ce va determina creşterea numărului de persoane care vor putea să‑şi realizeze dorinţa de a deveni antreprenori.”

Încetinirea economică actuală a început ca o criză financiară provocată de apariţia unor probleme grave de lichiditate:băncile au încetat să-şi mai acorde împrumuturi unele altora şi să acorde creditele necesare pentru ca persoanele să desfăşoare activităţi economice şi, astfel, să creeze locuri de muncă.Noul instrument de microfinanţare vizează să faciliteze situaţia celor care, în contextul actual de reducere a resurselor de creditare, ar putea întâlni dificultăţi de acces la fondurile destinate înfiinţării de noi întreprinderi.

Lucrătorii care şi-au pierdut sau riscă să-şi piardă locul de muncă şi care doresc să‑şi înfiinţeze propria întreprindere vor avea acces facilitat la fonduri şi vor beneficia de măsuri de sprijin suplimentare, cum ar fi orientarea, formarea profesională şi consilierea.Persoanele dezavantajate, inclusiv tinerii, care doresc să lanseze sau să dezvolte o mică întreprindere proprie vor beneficia, de asemenea, de garanţii şi de asistenţă pentru pregătirea unui plan de afaceri.

Se preconizează că bugetul iniţial de 100 de milioane EUR va mobiliza credite în valoare de 500 de milioane EUR, în cooperare cu instituţii financiare internaţionale precum Grupul BEI.Ar putea fi astfel acordate circa 45 000 de împrumuturi în decursul unui interval de până la opt ani.În plus, posibilitatea ca împrumuturile să beneficieze de reducerea ratei dobânzilor prin intervenţia Fondului Social European va facilita accesul la fonduri.

Microcreditul în UE se referă la acordarea de împrumuturi mai mici de 25 000 EUR.El este destinat microîntreprinderilor cu mai puţin de 10 angajaţi (reprezentând aproximativ 91% din totalul întreprinderilor europene) şi şomerilor sau persoanelor inactive care doresc să înceapă activităţi independente, dar nu au acces la servicii bancare tradiţionale.99% dintre întreprinderile nou înfiinţate sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici, iar o treime dintre ele sunt înfiinţate de şomeri.

Propunerea Comisiei va fi discutată, în cadrul procedurii de codecizie, de statele membre ale UE reunite în contextul Consiliului de Miniştri (VMC: vot cu majoritate calificată) şi de Parlamentul European.Comisia estimează că noul „instrument de microfinanţare Progress” va începe să funcţioneze în 2010.

Context

Ca parte a răspunsului UE la criză, în cadrul Consiliului European de primăvară şi al Reuniunii la nivel înalt privind ocuparea forţei de muncă organizată în mai la Praga au fost identificate şi definite trei priorităţi-cheie:menţinerea nivelului ocupării forţei de muncă, crearea de locuri de muncă şi promovarea mobilităţii.Pornind de la acest efort comun, Comisia a prezentat, la data de 3 iunie, comunicarea „Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă”, ce urmăreşte să intensifice cooperarea între UE şi statele membre, precum şi între partenerii sociali europeni în privinţa acestor trei priorităţi.Propunerea de astăzi reprezintă una dintre iniţiativele conturate la 3 iunie.

Informaţii suplimentare

Propunerea privind instrumentul european de microfinanţare şi documentul său de însoţire
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes

Site-ul Comisiei Europene privind impactul social al crizei
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=736

Un angajament comun pentru ocuparea forţei de muncă
//ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Bucuresti, 03.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *