metalshow

Instruire si Dezvoltare Economica prin Afaceri Lucrative – IDEAL

În data de 14 decembrie 2015, orele 13.00, a fost organizat evenimentul de închidere, organizat in cadrul proiectului “Instruire si Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative – IDEAL”, implementat în cadrul unui parteneriat dintre Deloitte Consultanță SRL și Universitatea Politehnică București, cofinanțat din Fondul Social European și prin bugetul de stat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenție 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale. Evenimentul s-a organizat la Hotel Epoque București, Intrarea Aurora 17C, sala Epoque Events Gallery.

Obiectivul general al proiectului a avut in vedere promovarea culturii antreprenoriale și creșterea competitivității economice, prin formarea a peste 400 de persoane in domeniul antreprenoriatului și dezvoltarea de afaceri lucrative. Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de persoane cu vârsta minimă 18 ani, care doresc să inițieze o afacere independentă, cu precădere persoane înmatriculate in sistemul de învăţamânt superior cu vârsta cuprinsa între 18-25 ani şi femei.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni, începând cu februarie 2015, aria de implementare acoperind două regiuni de dezvoltare, regiunea București-Ilfov și regiunea Sud-Vest Oltenia (județele Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj, Mehedinți, București și Ilfov). Peste 400 de persoane au participat la cursuri de inițiere in competente antreprenoriale, cursuri organizate in 17 grupe. In luna mai şi iulie s-a organizat un concurs de idei de afaceri, peste 100 persoane propunând planuri de afaceri în acest sens.

28 acorduri de finanțare s-au semnat la sfârșitul lunii iulie, 27 dintre întreprinderile nou create devenind operaţionale. Valoarea totala a acordurilor de finanțare semnate depășește 2,500,000 Ron, din care 95% reprezintă suma acordată ca şi ajutor de minimis. Până în prezent, în cadrul întreprinderilor beneficiare s-au angajat peste 80 de persoane din categoria tineri absolvenți de invatamant secundar sau terțiar cu vârsta cuprinsa între 18-35 ani. Persoanele participante la eveniment au fost reprezentanţi ai mediului de afaceri, beneficiari finanţaţi prin schema de minimis, persoane din categoria grupului ținta vizat de proiect.

Echipa proiectului mulțumește tuturor participanților din cadrul proiectului şi de la acest eveniment. Aceștia sunt invitați să apeleze în continuare la serviciile oferite în cadrul centrelor de sprijin deschise de către partenerul Universitatea Politehnică București şi cele oferite de Deloitte Consultanţă SRL.

Bucuresti, 15.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *