free download 78 travel guides written by experts

Initiativa cetatenilor europeni: noi posibilitati pentru cetateni de a influenta politica UE

Datorită iniţiativei cetăţenilor europeni (ICE), ale cărei detalii sunt prezentate astăzi de Comisia Europeană, cetăţenii europeni ar putea, pentru prima dată, propune în mod direct iniţierea unor noi măsuri legislative. Această inovaţie a Tratatului de la Lisabona va permite ca cel puţin un milion de cetăţeni din cel puţin o treime dintre statele membre să invite Comisia Europeană să formuleze iniţiative legislative în domeniile sale de competenţă. Propunerea stabileşte câte semnături trebuie strânse pentru fiecare ţară şi sugerează Comisiei să analizeze, după strângerea a 300 000 de semnături din trei state membre, dacă iniţiativa poate fi luată în considerare. Aceasta stabileşte un termen de un an pentru strângerea semnăturilor şi oferă Comisiei patru luni pentru a analiza iniţiativa şi pentru a decide cum să procedeze în privinţa acesteia. Comisia speră ca Parlamentul şi Consiliul să ajungă la un acord final în privinţa ICE înainte de finalul acestui an, astfel încât primele iniţiative să poate fi lansate în 2011.

„Sunt un susţinător entuziast al iniţiativei cetăţenilor, deoarece aceasta va introduce în UE o formă complet nouă de democraţie participativă”, a declarat Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei, responsabil de relaţii interinstituţionale şi administraţie. „Este un adevărat pas înainte în ceea ce priveşte viaţa democratică a Uniunii,un exemplu concret de apropiere a Europei de cetăţenii săi. Iniţiativa ar trebui să stimuleze o dezbatere aprinsă privind ceea ce facem la Bruxelles,iar Comisia va trebui să acorde o atenţie deosebită solicitărilor formulate prin iniţiativele cetăţenilor”.

Vicepreşedintele Comisiei, Viviane Reding, comisar pentru cetăţenie europeană, a declarat: „Iniţiativa cetăţenilor poate constitui un element foarte important în ceea ce priveşte mijloacele prin care cetăţenii se pot face auziţi. Salut instituirea unui astfel de instrument, care va demonstra că UE acordă într-adevăr atenţie preocupărilor cetăţenilor. În acelaşi timp, avem garanţiile care să asigure că orice iniţiativă propusă este conformă cu valorile noastre şi cu drepturile noastre fundamentale”.

Ce formă va avea iniţiativa cetăţenilor?

O iniţiativă trebuie să primească sprijinul a cel puţin un milion de cetăţeni din cel puţin o treime dintre statele membre. În fiecare din aceste state membre, numărul minim necesar de semnături ar urma să fie calculat prin înmulţirea numărului de membri ai Parlamentului European din ţara respectivă cu un factor de 750. Vârsta minimă a semnatarilor este vârsta la care cetăţenii au drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European. Iniţiativele propuse trebuie înregistrate într-un registru online, pus la dispoziţie de către Comisie – înregistrarea poate fi refuzată dacă iniţiativa este în mod vădit contrară valorilor fundamentale ale UE. Nu există restricţii privind modalităţile prin care pot fi strânse declaraţiile de susţinere, însă autorităţile naţionale trebuie să verifice dacă sistemele de colectare online îndeplinesc anumite cerinţe tehnice şi de securitate, iar această verificare trebuie făcută în termen de trei luni. Organizatorii iniţiativei au la dispoziţie un an pentru strângerea semnăturilor necesare.

Cum va proceda Comisia cu o astfel de iniţiativă?

Organizatorul trebuie să solicite Comisiei verificarea admisibilităţii iniţiativei, odată ce au fost strânse 300 000 de semnături din trei state membre. Comisia ar urma să aibă la dispoziţie două luni pentru a decide dacă iniţiativa este de competenţa sa şi dacă aceasta se încadrează într-un domeniu în care legiferarea la nivelul UE este posibilă. Testul de admisibilitate nu va influenţa decizia Comisiei privind fondul iniţiativei. Dacă iniţiativa este considerată admisibilă şi odată ce semnăturile au fost verificate, Comisia ar urma să aibă la dispoziţie patru luni pentru examinarea iniţiativei ca atare. Aceasta ar trebui să decidă dacă prezintă o propunere legislativă, dacă aprofundează chestiunea, de exemplu prin intermediul unui studiu, sau dacă nu ia nicio măsură, urmândsă îşi explice ulterior raţionamentul într-un document public.

Garanţii

Propunerea încearcă să asigure că procedurile pentru lansarea iniţiativei cetăţenilor sunt simple, uşor de utilizat şi accesibile tuturor şi că acestea nu reprezintă o povară excesivă pentru autorităţile naţionale. Este important ca această nouă caracteristică a procesului democratic să fie credibilă, să asigure protecţia deplină a datelor cu caracter personal şi să nu permită abuzul sau frauda. Deşi nu afectează prerogativele Comisiei de a iniţia legislaţie, iniţiativa cetăţenilor va obliga Comisia să acorde o atenţie deosebită solicitărilor formulate de un grup de cetăţeni.

Dată fiind importanţa iniţiativei cetăţenilor şi complexitatea anumitor aspecte ale acesteia, Comisia a lansat o amplă consultare publică odată cu adoptarea unei cărţi verzi, la 11 noiembrie 2009. Cele 330 de răspunsuri primite au fost luate în considerare la elaborarea propunerii. Comisia a organizat o audiere publică în februarie şi a ţinut cont şi de rezoluţia Parlamentului European pe această temă.

Pagini Utile

· Întrebări şi răspunsuri
//europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/116&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

· Conferinţa de presă susţinută de comisarul Sefcovic
Înregistrarea conferinţei de presă susţinute de Maros Sefcovic, comisarul european pentru relaţii instituţionale şi administraţie, poate fi urmărită pe pagina de internet a EbS.

Bucuresti, 31.03.2010

{mosloadposition user9}

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *