Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Ingrijirea copiilor: Comisia indeamna statele membre sa intreprinda mai multe eforturi

Statele membre vor trebui să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți dispozițiile privind îngrijirea copiilor în cazul în care UE urmează să realizeze obiectivul de a obține o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % până în 2020, a declarat Comisia Europeană într-un raport publicat astăzi. Conform concluziilor raportului intermediar, numai opt țări au îndeplinit ambele obiective convenite la nivelul UE în privința disponibilității și accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor (a se vedea anexa). Așa-numitele „obiective de la Barcelona”, aprobate de liderii UE în 2002, prevăd ca serviciile de îngrijire a copiilor să fie disponibile pentru 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie și pentru 33% dintre copiii cu vârsta sub trei ani. În același timp, un nou studiu, publicat de Comisie, pune în lumină fenomenul „diferențelor de pensii dintre femei și bărbați”, care arată că în medie, la nivelul UE, pensiile femeilor sunt cu 39 % mai mici decât pensiile bărbaților.

„Fiecare părinte este foarte conștient de importanța deosebită a unor servicii de îngrijire a copiilor accesibile și abordabile ca preț, atât pentru dezvoltarea copiilor, cât și pentru părinții care muncesc. Cu toate acestea, până în prezent, mai puțin de unul din trei state membre au reușit să-și atingă propriile obiective în materie de servicii de îngrijire a copilului,” a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Statele membre trebuie să depună eforturi, dacă doresc să realizeze obiectivul de a obține o rată de ocupare a forței de muncă de 75 % la care s-au angajat. Punerea la dispoziție a unor servicii de îngrijire a copiilor nu ar trebui să fie considerată ca un cost, ci ca o investiție în viitor.”

Cifrele pentru 2010 arată că majoritatea țărilor UE nu și-au atins propriile obiective în materie de furnizare de servicii de îngrijire a copiilor: numai opt țări au reușit să respecte obiectivele pentru ambele categorii de vârstă (între 0 și 3 ani; între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie): Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Țările de Jos, Suedia, Slovenia și Regatul Unit. Numai 10 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește prima categorie vizată (între 0 și 3 ani) și 11 state membre au atins obiectivele în ceea ce privește a doua categorie vizată (între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie) (a se vedea anexa).

Între timp, datele recente pentru anul 2011 arată un declin în ceea ce privește furnizarea de servicii de îngrijire destinate copiilor mai mari, ceea ce înseamnă că unele țări în care au fost atinse obiectivele în 2010 se situează în prezent sub pragul de 90 % (Spania, Țările de Jos și Irlanda).

Politicile care vizează concilierea activității profesionale cu viața privată – și în special serviciile de îngrijire a copiilor – sunt cruciale în promovarea încadrării în muncă a femeilor. Creșterea numărului femeilor care muncesc este esențială pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul ocupării forței de muncă și pentru îmbunătățirea strategiei economice generale. Din acest motiv, la 29 mai, Comisia Europeană a prezentat Consiliului, în cadrul celui de al treilea semestru european, propuneri de recomandări specifice fiecărei țări pentru 2013 (a se vedea IP/13/463). Au fost adresate recomandări unui număr de 11 state membre1, privind încadrarea în muncă a femeilor, disponibilitatea/calitatea serviciilor de îngrijire a copiilor și/sau a locurilor în școli cu program prelungit, precum și privind serviciile de îngrijire.

1 Austria, Republica Cehă, Estonia, Germania, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, Slovacia, Spania și Regatul Unit.

Un nou studiu privind diferențele de pensie dintre femei și bărbați

Tot astăzi, Comisia a publicat un nou studiu de specialitate privind diferențele de pensie dintre femei și bărbați în Europa, primul studiu de acest fel realizat vreodată. Studiul arată faptul că rata de ocupare a forței de muncă mai scăzută în rândul femeilor are impact asupra acestora și la vârsta de pensionare: pensiile femeilor sunt, în medie, cu 39 % mai mici decât pensiile bărbaților. Această discrepanță este rezultatul a trei tendințe pe piața forței de muncă: (1) numărul femeilor susceptibile de a avea un loc de muncă este mai mic decât cel al bărbaților; (2) numărul orelor/ anilor de muncă prestați este mai mic în cazul femeilor decât în cazul bărbaților; (3) în medie, salariile femeilor sunt mai mici decât salariile bărbaților. Sistemele de pensii nu reflectă în mod neutru parcursul profesional din trecut: pensiile pot reduce, perpetua sau chiar întări inegalitățile de gen pe piața forței de muncă și în ceea ce privește distribuția responsabilităților familiale între femei și bărbați.

Un nou indicator al egalității de gen, „Diferențele de pensie dintre bărbați și femei” contribuie la evaluarea amplorii inegalităților de gen pe durata vieții. Situația este foarte diferită în rândul statelor membre ale UE (a se vedea anexa). Într-un număr mare de state s-au constatat diferențe de pensie foarte mari între bărbați și femei: în 17 state membre există diferențe mai mari sau egale cu 30 %. Cele mai mari discrepanțe între pensiile femeilor și pensiile bărbaților au fost constatate în Luxemburg (47 %) și în Germania (44%). La polul opus, cele mai mici diferențe de pensie s-au înregistrat în Estonia (4%), urmată de Slovacia (8%).

S-a constatat că maternitatea și căsătoria contribuie la creșterea diferențelor de pensie dintre bărbați și femei. Diferențele sunt mai reduse în cazul femeilor necăsătorite, chiar dacă acestea rămân ridicate (17%). Datele arată în mod clar o „penalizare a maternității” : maternitatea conduce la dezavantaje în ceea ce privește pensiile femeilor în aproape toate statele membre. În cele mai multe cazuri, „penalizarea maternității” crește odată cu numărul copiilor (a se vedea anexa).

Context

În 2002, șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale UE au convenit, în cadrul concluziilor Consiliului European de la Barcelona, asupra următoarelor aspecte:

„Statele membre ar trebui să înlăture factorii care descurajează participarea femeilor pe piața forței de muncă și să se străduiască, luând în considerare cererea de facilități pentru îngrijirea copilului și respectând modelele naționale de furnizare a serviciilor de îngrijire a copilului, să ofere, până în 2010, servicii de îngrijire a copilului pentru cel puțin 90 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta obligatorie de școlarizare și pentru cel puțin 33 % dintre copiii cu vârste sub 3 ani.”

De atunci, aceste obiective au rămas cunoscute ca „obiectivele de la Barcelona” în domeniul facilităților de îngrijire a copilului, iar realizarea acestora s-a aflat în centrul politicilor care vizează concilierea vieții profesionale cu viața privată și viața de familie la nivelul UE și la nivelul statelor membre.

Facilitățile pentru îngrijirea copilului au reprezentat, de asemenea, o prioritate în cadrul strategiilor Comisiei privind egalitatea de gen, fiind oferită, în paralel, finanțare de la fondurile UE în cadrul fondurilor structurale (în special Fondul Social European).

În ciuda faptului că s-au înregistrat unele progrese din 2002 până în prezent și în pofida angajamentelor statelor membre, în 2010 oferta de facilități de îngrijire a copilului stabilite la nivelul UE nu respecta încă obiectivele fixate.

ANEXA:

Graficul 1 – Procentul copiilor cu vârste cu vârste sub 3 ani care beneficiază de structuri formale de îngrijire (și, informativ, diferențiat în funcție de timpul petrecut săptămânal în cadrul acestor structuri) 2010-2011.

Graficul 2 – Procentul copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie care beneficiază de structuri formale de îngrijire (și, informativ, diferențiat în funcție de timpul petrecut săptămânal în cadrul acestor structuri) 2010-2011

Graficul 3: Diferențele de pensie dintre bărbați și femei (%), pensionari cu vârste de peste 65 de ani

Graficul 4: Diferențele între pensiile femeilor, în funcție numărul de copii, și pensiile bărbaților

Pagini Utile

Comisia Europeană – Egalitatea de gen

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie

• O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter:@VivianeRedingEU


Bucuresti, 03.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *